Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - 6-PK (prenosná rádiostanica)

Prenosná rádiostanica zo začiatku 30tych rokov. Prakticky prvá skutočne prenosná rádiostanica slúžiaca na spojenie v práporoch pechoty a jazdectva. Konštrukcia zodpovedá dobe vzniku, išlo o drevenú skrinku a kovový panel ktorý niesol všetky súčiastky. Rádiostanicu štandardne prenášali dvaja, ale v núdzi aj jeden vojak.


Rozsah: 3,25 až 5,25 MHz
Prevádzky: A1, A3
Výkon: 0,5 W pri A1
Napájanie: 4NKN-10 a 2x BAS-80
Antény: Tyč s kapacitným klobúkom - hviezdicou, drôtová


Zdroj: učebnica krasnoarmejca - radistu 2 dieľ
URL : https://www.valka.cz/SOV-6-PK-prenosna-radiostanica-t124705#424406Verze : 0
MOD
Reklama