SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor)

3D rádiolokátor
Rádiolokátor P-90 je určený na zisťovanie vzdušných cieľov a k navedeniu vlastných stíhacích lietadiel. Rádiolokátor zisťuje tri súradnice, azimut, šikmú diaľku a výšku cieľa, pracuje v decimetrovom pásme vĺn.


Základné parametre:
Diaľka zistenia stíhača MiG-17/diaľka zistenia výšky:48/- kmHc=100m
90/87 kmHc=500m
225/209 kmHc=3000m
294/292 kmHc=10000m

Horná hranica zistenia cieľov: 50 km
Doba rozvinutia na pripravenom stanovišti: 15 dníZdroj: www.vko.ru
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Pohľad na anténny systém

Pohľad na anténny systém
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N91-P-90-Pamir-3D-radiolokator-t68673#240809 Verze : 0
Anténny systém spolu so systémom otáčania (APU-antenno-povorotnoe ustrojstvo) bol umiestnený na železobetónovej konštrukcii. Ďalej sa tu nachádzali časti anténo-vlnovodnej trasy, prijímacie a vysielacie kontajnery, vysielače synchrónneho servoprenosu otáčania spolu s blokom vysielania azimutálnych značiek, silové časti otáčania a s prúdový zberač.
Veľká hmotnosť anténnej časti (130 ton) si vyžadovala aj špeciálnu konštrukciu železobetónového podstavca, oporno-otáčacieho zariadenia (OPU-oporno-povorotnoe ustrojstvo), ktoré zabezpečilo otáčanie antény rýchlosťou v rozmedzí (2,5 – 5)ot/min.
Ostatná aparatúra bola umiestnená v prívesoch a kontajneroch. Do zostavy P-90 patril aj 110 metrový stožiar, ktorý sa umiestňoval 2 km od radaru a slúžil na justáž anténnych systémov.
Anténne-otáčacie zariadenie (APU-antenno-povorotnoe ustrojstvo) sa skladalo z dvoch rovnakých anténnych systémov, umiestnených na oporno-otáčacom zariadení, ktoré pracovali v celom pásme pracovných frekvencií. Každý anténny systém pozostával z vysielacej a prijímacej antény, antény rozpoznávania a antény systému potlačenia aktívnych porúch.
Vysielacia anténa sa skladala z vlnovodného žiariča a dvojkrivého reflektoru o rozmere 13,5x5m, sériovo vyrábané stroje mali anténu rozmeru 13,5x7m.
Prijímacia anténa sa skladala z parabolického zrkadla o rozmere 18x15 m a z mnohokanálového žiariča, tvarovala 21 parciálnych smerových charakteristík (diagramov) vo vertikálnej rovine. Šírka charakteristiky prvých ôsmich kanálov vo vertikálnej rovine bola 1 stupeň, smerom hore sa rozširovala, a v 21-om kanále mala šírku 3,5 stupňa. Výkonové charakteristiky susedných kanálov príjmu sa prekrývali na polovičnej úrovni výkonu. U sériovo vyrábaných rádiolokátorov bol počet prijímacích kanálov zvýšený na 24.
Anténa systému potlačenia aktívneho rušenia bola skonštruovaná ako rovinný žiarič s nesymetrickým parabolickým reflektorom, vo vertikálnej rovine smerová charakteristika pokrývala uhly v rozpätí od 0,5 do 25 stupňov. V horizontálnej rovine smerová charakteristika prekrývala maximálne úrovne bočných slučiek smerovej charakteristiky prijímacej antény.
Vysielací systém sa skladal z kryštálom stabilizovaného riadiaceho generátora, násobiča frekvencie, pracujúceho v impulznom režime, modulátora a výkonového klistrónového zosilňovača. Výkon vysielača bol 2,7-3 MW. V rádiolokátore P-90 boli štyri vysielače, po dva pre každý anténny systém. Vo vysielacom zariadení boli prvýkrát použité nové konštrukčné prvky, 3MW výkonový zosilňovač- klystrón s kvapalinovým chladením, v modulátore komutujúci tyratrón.
Prijímacie zariadenie malo 42 prijímačov (21 kanálov x 2 anténne systémy), prijímače boli dvojkanálové, určené pre súčasné prijatie, zosilnenie a spracovanie signálov dvoch frekvencií: A i B pre prvú anténu, G a D pre druhú.
Vzdušná situácia sa zobrazovala na troch typoch indikátorov: indikátor kruhového obzoru IKO, indikátor „azimut-diaľka“ IAD a indikátor výšky IV. Všetky indikátory boli umiestnené v jednej skrini, rádiolokátor mal 7 indikátorových skríň.
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Celkový pohľad na stanovište rádiolokátora P-90

Celkový pohľad na stanovište rádiolokátora P-90
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N91-P-90-Pamir-3D-radiolokator-t68673#240961 Verze : 0
Pohľad na časť prístrojových prívesov

zdroj:www.vko.ru

SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-5N91-P-90-Pamir-3D-radiolokator-t68673#240985 Verze : 0
pohlad na skrine s indikátormi
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-5N91-P-90-Pamir-3D-radiolokator-t68673#240987 Verze : 0
Následující fotografie jsou z www.vko.ru
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Klystron vysílače Agat

Klystron vysílače "Agat"
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Pohled do přívěsu RTP

Pohled do přívěsu RTP
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Pohled do přívěsu PKU

Pohled do přívěsu PKU
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Aparatura Kaskad spřažená s RLS Pamir

Aparatura "Kaskad" spřažená s RLS "Pamir"
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Komplet výnosných indikátorů na velitelském stanovišti

Komplet výnosných indikátorů na velitelském stanovišti
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Pohled do přívěsu PU

Pohled do přívěsu PU
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Pohled do kontejneru s přijímací aparaturou

Pohled do kontejneru s přijímací aparaturou
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Pohled do kontejneru s vysílací aparaturou

Pohled do kontejneru s vysílací aparaturou
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N91-P-90-Pamir-3D-radiolokator-t68673#242337 Verze : 0
Následující diagramy jsou z www.vko.ru


Doplňující informace k obrázkům Pamir_14_vyzar_diag.jpg a Pamir_15_vyzar_diag.jpg:


- oba diagramy slouží pro srovnání vzhledem ke stíhacímu letounu MiG-17


- oranžová kontura - stíhací letoun MiG-17


- modrá kontura - stíhací letoun T-3


- růžová kontura - bombardovací letoun Tu-16


- ostatní popisy nejsou, bohužel, čitelnéDoplňující informace k obrázkům Pamir_16_vyzar_diag.jpg a Pamir_17_vyzar_diag.jpg:


- červená kontura - dvoufrekvenční režim při tau = 1 mikrosekunda


- zelená kontura - jednofrekvenční režim při tau = 3 mikrosekundy


- modrá kontura - dvoufrekvenční režim při tau = 3 mikrosekundy
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Prostory zjištění letounu s efektivní odraznou plochou odpovídající MiG-17 v amplitudovém režimu práce stanice

Prostory zjištění letounu s efektivní odraznou plochou odpovídající MiG-17 v amplitudovém režimu práce stanice
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Prostory rozlišení výšek letounu s efektivní odraznou plochou odpovídající MiG-17 v amplitudovém režimu práce stanice

Prostory rozlišení výšek letounu s efektivní odraznou plochou odpovídající MiG-17 v amplitudovém režimu práce stanice
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Prostory zjištění letounů s efektivní odraznou plochou odpovídající stíhacímu letounu T-3 a bombardéru Tu-16 v nominálním (jmenovitém) režimu práce stanice

Prostory zjištění letounů s efektivní odraznou plochou odpovídající stíhacímu letounu T-3 a bombardéru Tu-16 v nominálním (jmenovitém) režimu práce stanice
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Prostory rozlišení výšek letounů s efektivní odraznou plochou odpovídající stíhacímu letounu T-3 a bombardéru Tu-16 v nominálním (jmenovitém) režimu práce stanice

Prostory rozlišení výšek letounů s efektivní odraznou plochou odpovídající stíhacímu letounu T-3 a bombardéru Tu-16 v nominálním (jmenovitém) režimu práce stanice
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N91-P-90-Pamir-3D-radiolokator-t68673#242357 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více