Main Menu
User Menu

SOV - 45mm protitankový kanon vz. 1932 (19-K, M1932)

45-мм противотанковая пушка обр. 1932 г,

     
Název:
Name:
45 mm protitankový kanon vz. 1932
Originální název:
Original Name:
45-мм противотанковая пушка обр. 1932 г.
Kategorie:
Category:
protitankový kanón
Výrobce:
Producer:
Dělostřelecký závod č. 8 M. I. Kalinina, Podlipki /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1932-01.01.1937 ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2974
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
09.02.1932 (prvé streľby na strelnici továrne / first fire on fabric´s range)
Obsluha:
Crew:
do 5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
390 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
? kg
Ráže:
Calibre:
45 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
2072 1) mm
Celková délka:
Overall Length:
4110 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3020 2) mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Náměr:
Elevation: (°/°)
-8 - 25 °
Odměr:
Traverse: (°/°)
60 °
Přepravní rychlost :
Manoeuvre Speed:
25 km
Používaná munice:
Ammo Used:
53-UBR-243P
53-UBR-243SP
53-UBZR-243SP
53-UO-243
53-UŠč-243
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range: (m/mi)
4400
Rychlost střelby:
Rate of Fire: (ran/min/rpm)
20
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity: (m/s/ft/s)
1070
Uživatelské státy:
User States:

(45 PstK/sov a 45 PstK/32)
Poznámka:
Note:
1) L/46
2) v palebnom postavení


Priebežné modernizácie s označením 45 mm protitankový kanón vz. 1933 a 45 mm protitankový kanón vz. 1934. Uvedené označenia sa v praxi neujali a všetky kanóny vyrobené v rokoch 1932-1937 boli vedené ako vz. 1932.
Zdroje:
Sources:
A.B. Širokorad - Encyklopedia otečestvennoj artillerii, Minsk Charvest 2000, ISBN 985-433-703-0
URL : https://www.valka.cz/SOV-45mm-protitankovy-kanon-vz-1932-19-K-M1932-t46978#386984Verze : 0
MOD
45 mm protivotankovaja puška obrazca 1932 goda


Stručná historie
Zbraň vznikla pod označením 19-K a byla vyvinuta koncem roku 1931. Hlaveň a kolébka sovětského původu byly uloženy do licenčně vyráběné lafety 37 mm děla německé firmy Rheinmetall. Bezprostředné poté byla zahájena výroba v "Artilljerijskom zavodje No. 8". Do výzbroje sovětské armády byla zavedena pod označením 45 mm protivotankovaja puška obrazca 1932 goda, též je známa pod zkratkou 45-mm PTP obr. 1932 g. Finská armáda ukořistěné kanony zařadila do výzbroje pod označením: 45 PstK/sov a 45 PstK/32.


Základní údaje:
- název sovětské armádě: 45-мм противотанковая пушка образца 1932 года
- zkratka SA: 45-мм ПТП обр. 1932 г.
- zařazení do výzbroje: 1932
- v letech 1932-1934 vyroben neznámý počet kusů
- vyřazení z výzbroje: v průběhu DSV


Obsluha: 3 až 5 osob


Zbraň
- typ: polní kanon, vlečený (bez vlastního pohonu)
- určení: k střelbě na pevné a pohyblivé cíle
- ráže: 45 mm
- celková délka hlavně: 2070 mm (d/46)
- délka hlavně se závitem: nezjištěna
- počet drážek v hlavni: nezjištěn
- délka zákluzu hlavně: nezjištěna
- palná výška zbraně: nezjištěna
- hmotnost hlavně se závěrem: nezjištěna
- náměr: -8° až +25°
- odměr: 2x 30°


Rozměry
- délka zbraně: 4260 mm
- šířka zbraně: 1610 mm
- výška zbraně: 1250 mm
- rozměr dřevěných kol: nezjištěn, později nahrazen typem ZIK-1 o rozměru pneumatik 5,5-19"
- kola byla dřevěná loukoťová s kovovou obručí
- hmotnost zbraně v palebném postavení: 425 kg
- hmotnost zbraně při přepravě: nezjištěna


Výkony
- dostřel při přímé palbě: 850 m
- max. dostřel: 4400 m
- rychlost palby: 15 až 20 ran za minutu
- rychlost přepravy: až 25 km/h
- rychlost přepravy na pneumatikách: až 50 km/h


Střelivo
- náboj nedělený: 45 mm x 310 R


Průbojný podkaliberní náboj UBR-243P
- střela BZR-240P: 0,85 kg
- úsťová rychlost: 1070 m/sec.


Průbojný jádrový náboj UBR-243SP
- střela BR-240SP: 1,43 kg
- úsťová rychlost: 780 m/sec.


Průbojný jádrový náboj UBZR-243SP
- střela BZR-240SP: 1,43 kg
- úsťová rychlost: 780 m/sec.


Tříštivý náboj UO-243
- střela O-240: 2,14 kg
- úsťová rychlost: 330 m/sec.


Kartáčový náboj UŠČ-243
- střela ŠČ-240: 2,0 kg


Poznámka


Vyobrazení použito z níže uvedených internetových stránek.


Internet
http://ru.wikipedia.org/wiki/
schools.omskreg.ru
http://talks.guns.ru/forummessage/42/156594.html
http://www.jaegerplatoon.net/AT_GUNS2.htm
SOV - 45mm protitankový kanon vz. 1932 (19-K, M1932) - Střelivo (zleva-doprava): 
- tříštivý náboj UO-243 
- průbojný jádrový náboj UBR-243SP 
- průbojný jádrový náboj UBZR-243S 
- průbojný podkaliberní náboj UBR-243P
- kartáčový náboj UŠČ-243

Střelivo (zleva-doprava):
- tříštivý náboj UO-243
- průbojný jádrový náboj UBR-243SP
- průbojný jádrový náboj UBZR-243S
- průbojný podkaliberní náboj UBR-243P
- kartáčový náboj UŠČ-243

SOV - 45mm protitankový kanon vz. 1932 (19-K, M1932) - 45-mm PTP obr. 1932 g. z finského vojenského muzea v Parole.

45-mm PTP obr. 1932 g. z finského vojenského muzea v Parole.
SOV - 45mm protitankový kanon vz. 1932 (19-K, M1932) - 45-mm PTP obr. 1932 g. v tureckém armádním muzeu.

45-mm PTP obr. 1932 g. v tureckém armádním muzeu.
URL : https://www.valka.cz/SOV-45mm-protitankovy-kanon-vz-1932-19-K-M1932-t46978#183677Verze : 0
MOD
45 mm PTK vz. 1932 konštrukčne vychádza z 37 mm PTK vz. 1930 (1-K), pričom tento kanón mal splniť 2 ciele - zväčšiť prieraznosť panciera, obzvlášť na väčších vzdialenostiach a vytvoriť podstatne univerzánejší kanón, schopý účinne pôsobiť aj proti nepancierovaným cieľom (trieštivý granát kalibru 37 mm 53-UO-160 nebol dostatočne účinný).
Vlastný vývoj kanónu sa začal 04.12.1931 keď úrad delostrelectva zadal Závodu č. 8 vývoj a výrobu hlavne kalibru 45 mm umiestniteľnú na lafetu 37 mm kanóna M1930.Závod dostal na splnenie úlohy termín do 01.03.1932.
Pre výrobu novej hlavne bol použitý pôvodný výkovok hlavne 37 mm kanóna. Nová hlaveň bola predĺžená o stabilizátor, ktorý sa ale nakoniec na sériových kanónoch nepoužíval. Okrem polotovaru hlavne bol v nezmenenej podobe prevzatý aj zadok hlavne, menšie zmeny boli na horizontálnom klinovom závere, ktoré súviseli s použitím iného náboja.
Aj keď pôvodne mal abyť použitá nezmenená lafeta 37 mm kanóna M1930, nakoniec boli z dôvodu konštrukcie vykonané úpravy brzdovratného zariadenia (zväčšenie), lôžka (predĺženie na 300 mm) a čelného štítu (zväčšenie rozmerov konštrukčného otvoru pre zbraň).


Prototyp bol prvýkrát strelecky testovaný 09.02.1932 na strelnici závodu. S muníciou (hmotnosť strely 1,409 kg) dosahoval kanón úsťovú rýchlosť 731-747 m/s. Skúšky pokračovali aý do 11.02.1932, kanón počas tohto obdobia vystrelil 53 rán.


22.02.1032 bol prototyp odovzdaný na oficiálne vojskové skúšky, ktoré prebiehali v dňoch 23.02.-03.03.1932, pričom prototyp vystrelil 2399 rán. V rovnakej dobe bol skúškam podrobený aj konkurenčný projekt protitankového kanónu zo Závodu "Červený Putilovec". Na základe skúšok bolo rozhodnuté o prijatí kanóna vyvinutého Závodom č. 8 do výzbroje (rozhodnutie č. 30 zo dňa 05.05.1932) s oficiálnym označením 45-мм противотанковая пушка образца 1932 года. Na základe rozhodnutia komisie boli na sériových výrobkoch nahradené drevené kolesá kovovými s pneumatikami. Z dôvodu nedostačujúcej výrobnej kapacity závodu č. 8 a tiež z dôvodu toho, že nový kanón v plnej miere prekonával možnosti M1930 bola v závode č. 8 ukončená výroba 37 mm kanónov M1930 a začala sa výroba 45 mm kanónov M1932. Ešte pred úplným rozbehnutím sériovej výroby, v júni 1932 (06/1932) došlo v konštrukcii zbrane k podstatnej zmene. V tomto období boli vykonané porovnávacie skúšky dvojice prototypov M1932 vybavených rozdielnym záverom - pôvodným klinovým horizontálnym a novým vertikálnym. Na základe skúšok bolo rozhodnuté v sériovej výrobe použiť vertikálny záver, aj napriek tomu že s týmto záverom nepracovala poloautomatika (použitá u 37 mm kanónu M1930). Od 05.01.1934 bol k vojskám distribuovaný aj služobný predpis k prevádzke a použitiu tohto PTP.


Na ďalší rozvoj tohto PTP bola zriadená v ZIK (Závod imeni Kalinina) špeciálna konštrukčná kancelária OGPU (SKB OGPU (СКВ ОГПУ), tzv. "šapaška"). Na základe jej práce bola bol v roku 1933 v závode č. 8 zhotovený prototyp modernizovaného PTP 19-K, do výzbroje prijatý pod označením 45 mm PTP model 1933 (45-мм ПТП обр. 1933 г.) (toto označenie sa nakoniec nepoužívalo). Oproti M1932 bol u tohto typu funkčný 1/4 poloautomat inerciálneho typu, využívajúci energiu záklzu.POKRAČOVANIE....
URL : https://www.valka.cz/SOV-45mm-protitankovy-kanon-vz-1932-19-K-M1932-t46978#293144Verze : 0
MOD