Main Menu
User Menu

SOV - 125mm 3VOF22/3VOF36 (strely OF19/OF26)

Náboje s trieštivo – trhavými strelami pre tank T-72

Náboje 3VOF22 a 3VOF36 s trieštivo – trhavými strelami OF19 a OF26 pre tank T-72 M1


Náboje s trieštivo – trhavými strelami sú určené k streľbe na poľné úkryty, slabo opancierované vozidla a živú silu protivníka.


Do tanku T- 72 M1 sa používajú dva typy trieštivo – trhavých nábojov:


1. náboj 3VOF22 s trieštivo - trhavou strelou OF19
2. náboj 3VOF36 s trieštivo - trhavou strelou OF261. Trieštivo – trhavá strela OF 19
Strela OF19 je prvý typ trieštivo –trhavej strely určenej pre tank T-72 M1.
Telo strely je zhotovené z : bežnej muničnej ocele. Na tele sú dve vodiace medené obruče ktoré vedú strelu v hlavni. Na zadnej časti tela strely je naskrutkovaný stabilizátor, ktorý ma telo a štyri nadkaliberné stabilizačné krídla uložené na otočných čapoch a zaistené hliníkovými nitmi. Tento stabilizátor používa na stabilizovanie strely princíp stability šípu. Trhaciu náplň tvorí T t.j ( tritol ) o celkovej hmotnosti 3,148 kg. Na stabilizáciu v spodnej časti je bakelitový krúžok ktorý slúži k uchyteniu strely do zásobníku v tanku. Ako zapaľovač je použití nárazový hlavový zapaľovač V-429E.Váha strely je 23 kg.2. Trieštivo – trhavá strela OF 26
Strela OF26 je novší typ trieštivo - trhavej strely určenej pre tank T-72 M1.
Má obdobnú konštrukciu ako strela OF19. Od strely OF 19 sa líši náustnicou v hlavovej časti strely a značkou použitej trhaviny A-IX-2 t.j. ( 80% flagmatizovaný hexogen s 5%vosku + 20% Al hliníkovej pyrotechnickej múčky ). Táto trhavina zvyšuje účinok trieštivo - trhavej strely OF26 oproti staršiemu typu strely OF19 zhruba o jednu tretinu. Hlavový zapaľovač je rovnaký ako u strely OF19.
Maximálna diaľka streľby pre trieštivo – trhavé strely OF19 a OF26 je 5000 m pre priamu streľbu a 12000 m pre nepriamu streľbu.Zapaľovač V-429E
Zapaľovač V-429E je nárazový hlavový zapaľovač s hlavňovou a maskovou istotou. Pri streľbe je spoľahlivo zaistení do vzdialenosti 5 až 7 m od ústia hlavne. Zo závodu sa dodáva nastavený na „0“ a s naskrutkovanou kuklou. Je ho možné použiť s kuklou i bez kukly.
Spôsoby nastavenia zapaľovača podľa účinku:
- trieštivý – t.j. účinok okamžití, ukazovateľ je nastavený na „0“ kukla je zložená.
- trhavý – t.j. účinkuje s malým oneskorením, ukazovateľ je nastavený na „0“ kukla je nasadená.
- trhavý z oneskorením – t.j. účinkuje s väčším oneskorením, ukazovateľ je nastavený na „3“kukla je nasadená.Trieštivy účinok striel OF19 a OF26
Trieštivý účinok sa využíva k ničeniu živej sily protivníka, slabo krytých cieľov a proti vzdušným cieľom. Pri trieštivom účinku sa využívajú na ničenie cieľov účinok črepín, ktoré vznikli z kovového tela strely pri explózii jej trhacej náplne. Bojová hodnota trieštiveho účinku závisí na počte účinných črepín a na priestore ktorý je týmito črepinami zasiahnutí.
Trieštivý účinok strely v cieli závisí:
1. Na množstve účinných črepín:
Za účinnú črepinu považujeme črepinu o hmotnosti 5 g na živú silu a 20 –25 g na slabo opancierované a vzdušné ciele. Množstvo účinných črepín u striel OF19 a OF26 je približne 400 až 500 kusov.
2. Na spôsobe rozletu črepín:
Pri nastavený trieštivého účinku sa z hlavovej časti strely vytvára 15 – 20% črepín. Z valcovej časti je to až 60 – 70% črepín a z dnovej časti je to 5 – 10% črepín. Z toho je vidieť, že bude dôležité ako strela dopadne a kedy dôjde k činnosti zapaľovača.
Maximálny dosah črepín bude u strely OF19 do 200 až 250 m a u strely OF 26 to bude do 270 až 330 m. Tento rozdiel je daný mernou energiu trhaviny, kde u OF 19 je použitý TRITOL z mernou energiou trhaviny e= 4,1.106 J/kg a OF 26 je použitý FLAGMATIZOVANÝ HEXOGEN z mernou energiou trhaviny e=5,6.106 J/kg.(
3. Na hĺbke jamy:
Po dopade strely nastavenej na trieštivý účinok vzniká jama, ktorá ovplyvňuje účinok. Najväčší trieštivý účinok je do hĺbky jamy po výbuchu 20 až 25 cm. Ak sa zväčší hĺbka jamy na 35 až 40 cm, zmenší sa účinok až dvojnásobne. Ak je jama hlboká 50 cm ( v blate na snehu ) je účinok minimálny.Trhavý účinok striel OF19 a OF26 vybuchnutých v prostredí cieľa
Nastavením zapaľovača na trhavý účinok u striel OF19 a OF26 sa bude tento účinok využívať na ničenie obranných zariadení a prekážok ( zákopy, kryty, drôtené zátarasy ), palebných postavení, skladov a podobne.
Strely budú pôsobiť na prostredie cieľa v malej miere črepinovým účinkom a vo veľkej miere trhavým účinkom plynov ktoré vznikli pri explózii trhacej náplne po dopade strely do prostredia cieľa.
Pri výbuchu strely v cieli pôsobí tlak plynov na častice prostredia a obvykle ich vyhodí do vrchu a strán. V prostredí sa vytvorí jama. Vzhľad a objem jamy je rozmanitý podľa:


- akosti trhaviny
- hĺbky vniknutia strely do prostredia
- vlastností prostrediaNáboj s trieštivo - trhavou strelou
1 – kukla, 2 – hlavový zapaľovač, 3 – telo strely, 4 – tesniace krúžky,
5 – poistky, 6 – telo stabilizátora, 7 – stabilizačné krídla, 8 – krúžok,
9 – čap krídla, 10 – spáliteľná nábojka Ž40, 11 – tesniaca nábojnica,
URL : https://www.valka.cz/SOV-125mm-3VOF22-3VOF36-strely-OF19-OF26-t40277#154215Verze : 0
MOD