Main Menu
User Menu

SOV - 10RT (Tanková rádiostanica)

Rádiostanica 10RT-12 alebo 10RT-26 bola
rádiostanica určená pre pancierové jednotky, prednostne samohybné delá. Vznikla v roku 1939, Výroba v malých sériách bola prerušená od augusta 1941 do septembra 1942. Do tankov bola montovaná až po roku 1945, výroba skončila v roku 1956. Konštrukcia na vtedajšie pomery bola veľmi pokroková a pomerne malá. Vysielací diel rádiostanice bol vlastne iba výkonovým zosilňovačom rádiostanice, vysielaný signál vznikal v prijímacom diely, čo zaručovalo presné naladenie prijímača aj vysielača. Ladenie bolo plynulé alebo určené jedným z dvoch kryštálov.


Frekvencie: 3,75 až 6 MHz
Výkon: okolo 10W
Citlivosť: 5až 8 uV
Prevádzky:A1, A3
Napájanie: 12 alebo 26 V jednosmerná palubná sieť cez rotačné meniče
Antény:1 až 4 m


Zdroj: vlastná zbierka, www.rkd.friko.pl, www.qrz.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-10RT-Tankova-radiostanica-t81647#299459Verze : 0
MOD