Main Menu
User Menu

SOV - 1-PN-22-M1

Zameriavač

Zameriavač 1-PN-22-M1
Kombinovaný zameriavač umožňuje pozorovanie a zamierenie cieľov v závislosti na poveternostných podmienkach, terénu a ročnej dobe vo dne i v noci.
Kombinácia zameriavača spočíva vo využívaní dvoch systémov (dennej a nočnej vetvy) pri pozorovaní jedným okulárom. Viditeľnosť cieľa pri dennej vetve je prakticky neobmedzená, pri nočnej vetve v otvorenom teréne a pri osvetlení 0,003-0,005 lux je 400m.
Viditeľnosť cieľa sa zhoršuje pri zhoršení priehľadnosti atmosféry, pri znižovaní kontrastu pozorovaného cieľa na pozadí a pri poklese osvetlenia terénu. Naopak zväčšovanie vzdialenosti pozorovania je možné pri náraste osvetlenia terénu a pri zlepšovaní kontrastu cieľa na pozadí.
Na dĺžku viditeľnosti má tiež vplyv charakter cieľa, pretože rôzne ciele rôzne odrážajú svetelné paprsky.
Princíp činnosti:


V kombinovanom zameriavači 1PN-22-M1 sú spojené v jednej konštrukcii dva systémy: denný a nočný
Denná vetva je normálna optická sústava.
V nočnej vetve je pre pozorovanie objektov pri malom osvetlení terénu použitý elektronooptický prevádzač obrazu typu U 42-M. v elektronooptickom prevádzači nastáva zosilnenie jasu obrazu na hodnotu dostatočnú pre pozorovanie .
Elektronooptický prevádzač obrazu má trojstupňové zosilnenie jasu obrazu. Tenká emisná vrstva fotokatódy, nanesená na vnútornú plochu prednej steny prvej komory prevádzača, je schopná vyvažovať elektróny pôsobením svetelných paprskov, ktoré na ňu dopadajú. Pritom množstvo elektrónov v každom bode fotokatódy je úmerné intenzite žiarivej energie dopadajúcej do tohto bodu. Intenzita žiarivej energie je určovaná množstvom svetla odrážaného od predmetu v teréne.
Vo vnútri prvej komory je medzi fotokatódou a tienidlom vytvorené silné elektrostatické pole. Elektrostatické pole vzniká v komore elektronooptického prevádzača na základe rozdielu potenciálov medzi anódou a katódou. Elektróny sa pohybujú pôsobením síl elektrostatického poľa v smere ku kladne nabitému tienitku. Počas pohybu k tienitku je elektrónový tok zaostrovaný elektronovou šošovkou.
Zaostrený elektrónový tok dopadá veľkou rýchlosťou na luminisčenčnú vrstvu tienitka a ono začne svietiť. Tienitko prvej komory pôsobí na fotokatódu druhej komory a tá začína vyžarovať elektróny, pričom intenzita vyžarovania bude rádovo desaťnásobkom intenzity žiarenia prvej fotokatódy,.
Rovnaký proces nastane aj v tretej komore prevádzača a intenzita žiarenia bude opäť rádovo desaťnásobkom intenzity žiarenia druhej fotokatódy.
Takýmto spôsobom nastane v elektronooptickom prevádzači obrazu zosilnenie elektronového toku na tisícnásobky a vzniká obraz pozorovaného predmetu, alebo terénu, so zosilneným jasom. Veľký koeficient zosilnenia jasu umožňuje pozorovanie predmetov alebo terénu v podmienkach nočného osvetlenia bez umelého osvetlenia.Takticko-technické údaje:


denná vetva nočná vetva
zväčšenie......................................... 6 krát........................6,7 krát
uhol zorného poľa............................. 15°............................6°
zaostrenie okulára ...........................od –3 do +5 dioptrií
vstupné napätie................................26 V
výstupné napätie..............................40 kV
rozmery: dĺžka ................................335 mm
šírka ................................400 mm
výška................................460 mm
hmotnosť..........................................31 kg
URL : https://www.valka.cz/SOV-1-PN-22-M1-t40333#154472Verze : 0
MOD