Main Menu
User Menu
Reklama

SM - Třída X

X Class

Classe X

     
Název:
Name:
Třída X
Originální název:
Original Name:
Classe X
Kategorie:
Category:
minonosná ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
R. Smg. X-2
R. Smg. X-3
Posádka:
Crew:
2 důstojníci, 23 poddůstojníků a námořníků / 2 officers, 23 non-commissioned officers and sailors
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
394 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
403 t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
468 t
Délka:
Length:
42.6 m
Šířka:
Beam:
5.52 m
Ponor:
Draught:
3.15 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x diesel motor Sulzer
2x elektro motor Ansaldo
Výkon:
Power:
484.7 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
15.2 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
11.7 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
2222.4 km při rychlosti 14.8 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
129.6 km při rychlosti 5.6 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
53 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
2x 450 mm torpédomet
1x 76/40 model 1916 RM
18x námořní mina
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
Italian Warships of World War II, Fraccaroli Aldo, Ian Allan Ltd., 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SM-Trida-X-t66151#679448Verze : 0
MOD
Reklama