SM - Pietro Micca

Pietro Micca Class
Classe Pietro Micca
     
Název:
Name:
Pietro Micca Pietro Micca Class
Originální název:
Original Name:
Classe Pietro Micca
Kategorie:
Category:
minonosná ponorka submersible ship, minelayer
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
R. Smg. Pietro Micca
Posádka:
Crew:
5 důstojníků, 58 poddůstojníků a námořníků / 5 officers, 58 non-commissioned officers and sailors
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1371 t 1349 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
1567 t 1542 long tons
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
1967 t 1936 long tons
Délka:
Length:
90.32 m 296 ft 4 in
Šířka:
Beam:
7.7 m 25 ft 3 in
Ponor:
Draught:
5.3 m 17 ft 5 in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x diesel motor Tosi (2x 1100 kW)
2x elektro motor Marelli (2x 600 kW)
2x diesel motor Tosi (2x 1475.1 bhp)
2x electric engine Marelli (2x 804.6 bhp)
Výkon:
Power:
2200 kW při ot/min 2950.2 bhp at rpm
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- t - long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
28.7 km/h 15.5 kt
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
15.7 km/h 8.5 kt
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
22224 km při rychlosti 14.8 km/h 12000 nm at speed 8 kt
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
129.6 km při rychlosti 7.4 km/h 70 nm at speed 4 kt
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
100 m 328 ft
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
6× 533 mm torpédomet (4 přední, 2 zadní)
10x torpédo
2× 120 mm/45 dělo
4× Breda Model 31
40x námořní mina
6× 533 mm (21") torpedo tubes (4 bow, 2 stern)
10x torpedoes
2× 120 mm/45 deck gun
4× 13.2 mm Breda Model 31
40x naval mines
Vybavení:
Equipment:
- -
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
Italian Warships of World War II, Fraccaroli Aldo, Ian Allan Ltd., 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SM-Pietro-Micca-t66118#679440 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více