Main Menu
User Menu
Reklama

SM - Bragadin

Bragadin Class

Classe Bragadin

     
Název:
Name:
Bragadin
Originální název:
Original Name:
Classe Bragadin
Kategorie:
Category:
minonosná ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
R. Smg. Marcantonio Bragadin
R. Smg. Filippo Corridoni
Posádka:
Crew:
5 důstojníků, 50 poddůstojníků a námořníků / 5 officers, 50 non-commissioned officers and sailors
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
833 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
981.36 t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
1167.25 t
Délka:
Length:
68 m
Šířka:
Beam:
7.1 m
Ponor:
Draught:
4.3 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x diesel motor Tosi (2x 559 kW)
2x elektro motor Marelli (2x 373 kW)
Výkon:
Power:
1118 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
21.3 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
13 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
7740 km při rychlosti 8.3 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
159 km při rychlosti 4.1 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
100 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
1x 102 mm 102/35 model 1914 (168 nábojů)
2x kulomet Breda model 31
4× 533 mm torpédomet (vše přední)
6x torpédo
16-24 námořních min
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_Bragadin
Italian Warships of World War II, Fraccaroli Aldo, Ian Allan Ltd., 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/SM-Bragadin-t66140#679437Verze : 0
MOD
Reklama