Main Menu
User Menu

SLV - Národní fronta osvobození Farabunda Martího [1980-1992]

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN

Národný front oslobodenia Farabunda Martího (FMNL - Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Farabundo Martí National Liberation Front) bola ľavicová teroristická organizácia, a zároveň ozbrojené krídlo ilegálnej salvádorskej politickej strany FDR - Revolučná robotnícka fronta.


Organizácia vznikla 10.10.1980 zlúčením ozbrojených krídiel piatich samostatných ľavicových skupín pôsobiacich v Salvádore. Išlo o skupiny:


- Ľudové oslobodzovacie sily Farabunda Martího (FPL - Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí) - ozbrojené krídlo strany Bloque Popular Revolucionario, BPR
- Revolučná ľudová armáda (ERP - Ejército Revolucionario del Pueblo), ozbrojené krídlo Strany Salvádorskej revolúcie (Partido de la Revolución Salvadorena, PRS)
- Ozbrojené sily národného odporu (FARN - Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional) - vojenská organizácia ilegálneho hnutia Národný odpor (Resistencia Nacional - RN)
- Ozbrojené oslobodzovacie sily (FAL - Fuerzas Armadas de Liberación), ozbrojené krídlo Komunistickej strany Salvádoru (PCS - Partido Comunista Salvadoreno)
- Revolučná strana pracujúcich Strednej ameriky (PRTC - Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos), ozbrojené krídlo Ejército Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, ERTC


Zlúčenie týxchto skupín prebehlo pod kontrolou kubánskych poradcov, pričom Kuba bola jedným z hlavných podporovateľov tejto organizácie aj v ďalšom období. Spočiatku organizácia vykonávala bombové atentáty a priemyslené sabotáže, od roku 1988 sa hlavným ťažiskom akcií stal mestský terorizmus. Na čele organizácie stál predseda Komunistickej strany Salvádoru (PCS) J. Hándal.


Na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia sa začali mierové rozhovory medzi vládou a FMNL, ktoré vyvrcholili 31.12.1991 podpisom mierovej zmluvy a následnou transformáciou organizácie (voejnského aj politického krídla) na štandartnú politickú stranu sociálnodemokratického typu. Transformácia bola ukončená 15.12.1992 a politická strana FMNL sa postupne stala jednou z dominantných strán v Salvádore.
Zdroj: Policie 2/2001 (časopis MV ČR)
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/SLV-Narodni-fronta-osvobozeni-Farabunda-Martiho-1980-1992-t86287#319756Verze : 0
MOD