S-89 TE565

     
Typ:
Type:
Supermarine Spitfire LF Mk.IXE
Výrobce:
Producer:
Castle Bromwich Aircraft Factory /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1945
Výrobní číslo:
Construction Number:
CBAF-11397
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR TE565
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
19.11.1949 zrušen a předán do muzea
19.11.1949 decommisioned and transferred to museum
Poznámka:
Note:
v.č. motoru Merlin 66: 161939/A447780
v.č. vrtule Rotol: R12/4 F5/4 H8323
S/n engine Merlin 66: 161939/A447780
S/n propeller Rotol: R12/4 F5/4 H8323
Zdroje:
Sources:
Hurt, Zdeněk: Osudy československých Spitfirů.
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-89-TE565-t238530#659559 Verze : 2
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
30.07.1945
Datum vyřazení:
Decommissioned:
19.11.1949
Provozovatel:
Operator:
07.06.1945-30.07.1945 33. MU RAF
30.07.1945-DD.MM.RRRR 310. peruť
07.08.1945-13.08.1945 Přelet do Československa, zřejmě pilot npor. F. Bernard
28.10.1945-05.06.1947 Letecký pluk 12
05-09.06.1947-DD.MM.RRRR LVA 2. výcviková letka
20.04.1948-DD.MM.RRRR Kolize na ŠZ 6 s TE574, pilot L. Dobrovodský
16.06.1948-18.06.1948 Přesun na opravu ze ŚZ 6 do Avia Kunovice
19.11.1949-DD.MM.RRRR Výnosem MNO určen pro muzejní účely
DD.MM.1950-DD.MM.RRRR Převoz do NTM
DD.06.1967-DD.MM.RRRR Rekonstrukce členy LHS a vystaven v NTM
DD.09.1968-22.02.2008 Zapůjčen dlouhodobě do Leteckého muzea Kbely
22.02.2008-DD.MM.RRRR Návrat do NTM
07.06.1945-30.07.1945 33. MU RAF
30.07.1945-DD.MM.RRRR 310 Squadron
07.08.1945-13.08.1945
28.10.1945-05.06.1947 Air regiment 12
05-09.06.1947-DD.MM.RRRR Military Air Academy, 2nd training flight
20.04.1948-DD.MM.RRRR
16.06.1948-18.06.1948
19.11.1949-DD.MM.RRRR
DD.MM.1950-DD.MM.RRRR Trainsport to National Technical Museum
DD.06.1967-DD.MM.RRRR
DD.09.1968-22.02.2008
22.02.2008-DD.MM.RRRR
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
30.07.1945-DD.MM.1945 NN-N
28.10.1945-DD.06.1947 DZ-6
DD.08-09.1947-DD.MM.RRRR A-712
DD.06.1967-DD.MM.RRRR NN-N
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR standardní (high visibility)
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR standardní vojenská
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR standard military
Barvy:
Colors:
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR olivově zelená
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR šedá tmavá
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR nebeská modř
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR olive green
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR dark grey
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR sky
Poznámka:
Note:
V době služby u RAF a převzetí 310. čs. perutí měl britské výsostné znaky. V době před přeletem do vlasti dostal čs. výsostné znaky - na SOP praporový, později i ten nahrazen kruhovým. Při rekonstrukci roku 1967 dostal znovu britské výsostné znaky. -
Zdroje:
Sources:
Hurt, Zdeněk: Osudy československých Spitfirů.
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-89-TE565-t238530#659561 Verze : 0
Fotografie letounu vystaveného v NTM.
S-89 TE565 - Foto vlastní

Foto vlastní
S-89 TE565 - Foto vlastní

Foto vlastní
S-89 TE565 - Foto vlastní

Foto vlastní
S-89 TE565 - Foto vlastní

Foto vlastní
S-89 TE565 - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/S-89-TE565-t238530#659562 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více