Main Menu
User Menu
Reklama

S-199.97

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
97
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
11.11.1950 zničen při nehodě
Poznámka:
Note:
Pilot rt. Karel Tomiška přeletával spolu s rt. Krejcarem (S-199.20) své letouny z Prešova do Plzně. I přes zákaz kvůli nevyhovujícímu počasí si vymohli let. Nenastavili si umělé horizonty a po vlétnutí do špatné viditelnosti postupně havarovali. Zatímco rt. Krejcar zemřel okamžitě, rt. Tomiška zemřel později při převozu do nemocnice.
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1
URL : https://www.valka.cz/S-199-97-t237838#657480Verze : 2
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
03.06.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
11.11.1950
Provozovatel:
Operator:
24.05.1948-DD.MM.RRRR Zálet pilot Kraus
10.06.1948-DD.MM.RRRR Umístěn v Brně
04.08.1948-DD.MM.RRRR Letecký pluk 8, 1. letka
01.08.1949-DD.MM.RRRR Poškozen najetím Avie S-199.389
26.08.1949-DD.MM.RRRR poškozen při VP v Brně, pilot rt. Joset Jiroušek
14.12.1949-25.02.1950 revize po nehodě v Kunovicích
08.03.1950-DD.MM.RRRR Zálet
19.05.1950-13.10.1950 LZ 8, záloha VLT Přešov
13.10.1950-11.11.1950 Letecký pluk 5
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.MM.1948-11.11.1950 standardní (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.MM.1948-11.11.1950 standardní vojenská
Barvy:
Colors:
DD.MM.1948-11.11.1950 šedozelená
Poznámka:
Note:
Zalétán s motorem č. 117, po revizi v Kunovicích létal s motorem č. 264, se kterým i havaroval
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1
URL : https://www.valka.cz/S-199-97-t237838#657483Verze : 2