S-199.62

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
62
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
01.09.1948-DD.MM.RRRR JU-12
12.05.1950-13.03.1951 GT-13
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
13.03.1951 zničen při nehodě
DD.MM.RRRR destroyed in crash
Poznámka:
Note:
Pilot por. Zdeněk Voženílek s letounem vlétl do prostoru se sníženou viditelností, klesáním se snažil navázat kontakt s terénem, dle všeho při tak špatných podmínkách spatřil zemi (stromy) na poslední chvíli, pokoušel se stoupat, nicméně to se mu nepodařilo a havaroval u obce Veverské Knínice. Stroj byl zcela zničen, pilot zahynul okamžitě. -
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
URL : https://www.valka.cz/S-199-62-t237786#657345 Verze : 2
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
15.04.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
13.03.1951
Provozovatel:
Operator:
24.03.1948-DD.MM.RRRR Zálet pilot Široký
15.04.1948-DD.MM.RRRR Převzetí vojenskou správou
23.04.1948-DD.MM.RRRR Umístěn v Českých Budějovicích
04.08.1948-01.09.1948 Letecký pluk 7, 1. letka
01.09.1948-DD.MM.RRRR Letecký pluk 7, 2. letka
07.10.1948-DD.MM.RRRR PŠ I
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Poškozen při přistání v Prostějově, pilot por. Steva Mikeska
12.05.1950-13.03.1951 Letecký pluk 5
24.03.1948-DD.MM.RRRR
15.04.1948-DD.MM.RRRR
23.04.1948-DD.MM.RRRR
04.08.1948-01.09.1948 Air regiment 7, 1st flight
01.09.1948-DD.MM.RRRR Air regiment 7, 2nd flight
07.10.1948-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
12.05.1950-13.03.1951 Air regiment 5
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
01.09.1948-DD.MM.RRRR JU-12
12.05.1950-13.03.1951 GT-13
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
15.04.1948-13.03.1951 standardní (high visibility)
15.04.1948-13.03.1951 standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
15.04.1948-13.03.1951 standardní vojenská
15.04.1948-13.03.1951 standard military
Barvy:
Colors:
15.04.1948-13.03.1951 šedozelená
15.04.1948-13.03.1951 grey-green
Poznámka:
Note:
Letoun létal s motorem č. 116. V době služby u Leteckého pluku 5 měl modře zbarvený vrtulový kužel. -
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
www.leteckabadatelna.cz

S-199.62 - Letoun v době služby u LP 5
Zdroj:
https://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/S-199%20Vo%C5%BEen%C3%ADlek/S_199_GT_13.jpg

Letoun v době služby u LP 5
Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

Web autora : https://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/130/

URL : https://www.valka.cz/S-199-62-t237786#657346 Verze : 8
Fotografie z místa nehody, patrné je roztroušení trosek, zvláště pak motoru Jumo.

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.62 - Zdroj:
https://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/S-199%20Vo%C5%BEen%C3%ADlek/manip_P3230226.JPG

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

URL : https://www.valka.cz/S-199-62-t237786#657348 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více