Main Menu
User Menu

S-199.57

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.03.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
57
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-199-57-t243022#671663Verze : 0
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
19.04.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Provozovatel:
Operator:
23.03.1948-DD.MM.RRRR Zálet pilot Široký
23.04.1948-DD.MM.RRRR České Budějovice
26.07.1948-DD.MM.RRRR 2 LD, poškozen při VP v Plané, pilot rt. Josef Koštel
30.05.1950-31.05.1950 Převzat u Avie
12.06.1950-DD.MM.RRRR Přidělen k LZ 8 pro zálohu LT v Prešově
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.03.1948-DD.MM.RRRR standardní (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.03.1948-DD.MM.RRRR standardní vojenská
Barvy:
Colors:
DD.03.1948-DD.MM.RRRR šedozelená
Poznámka:
Note:
Zálet s motorem č. 108.
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-199-57-t243022#671664Verze : 0