Main Menu
User Menu
Reklama

S-199.520

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.19xx
Výrobní číslo:
Construction Number:
520
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
30.09.1951 zničen při nehodě
Poznámka:
Note:
Pilot por. Oskar Gardáš letěl jako číslo v rámci úkolu ostrahy/ochrany státních hranic. Původní meteorologické zprávy byly poměrně dobré, nicméně v průběhu letu se podmínky značně zhoršily. Vedoucí se rozhodl pro stoupání nad mraky a nařídil zapnutí umělého horizontů. Nicméně vedený pilot se neudržel svého vedoucího, po volání jaká je jeho situace oznámil ztrátu orientace a nakonec se zřítil u obce Smědeč.
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
URL : https://www.valka.cz/S-199-520-t237871#657682Verze : 1
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.19xx
Datum vyřazení:
Decommissioned:
30.09.1951
Provozovatel:
Operator:
DD.MM.RRRR-30.09.1951 4. stíhací letecký pluk
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-30.09.1951 NH-11
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.MM.RRRR-30.09.1951 standardní (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.MM.RRRR-30.09.1951 standardní vojenská
Barvy:
Colors:
DD.MM.RRRR-30.09.1951 šedozelená
DD.MM.RRRR-30.09.1951 černá
Poznámka:
Note:
Barva vrtulového kužele byla černá.
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.520 - Zdroj:
http://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/Sm%C4%9Bde%C4%8D/manip_S_199_NH_11.jpg

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

URL : https://www.valka.cz/S-199-520-t237871#657700Verze : 1
Fotografická dokumentace místa katastrofy z vyšetřovacího spisu.

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.520 - Zdroj:
https://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/Sm%C4%9Bde%C4%8D/manip_P3230183a.JPG

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.520 - Zdroj:
https://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/Sm%C4%9Bde%C4%8D/manip_P3230188.JPG

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.520 - Zdroj:
https://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/Sm%C4%9Bde%C4%8D/manip_P3230184a.JPG

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.520 - Zdroj:
https://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/Sm%C4%9Bde%C4%8D/manip_P3230189a.JPG

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

URL : https://www.valka.cz/S-199-520-t237871#657721Verze : 1
Dovolím si upřesnit příslušnost letounu:
V době havarie příslušel 1. letce 4. leteckého stíhacího pluku Plzeň
URL : https://www.valka.cz/S-199-520-t237871#657814Verze : 0