S-199.5

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.01.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
5
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-199-5-t238514#659528 Verze : 1
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
02.02.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Provozovatel:
Operator:
09.01.1948-DD.MM.RRRR Zálet pilot Kraus
DD.MM.RRRR-15.03.1948 Brno LS 1
15.03.1948-DD.MM.RRRR Letecký pluk 7
04.08.1948-DD.MM.RRRR Letecký pluk 7, 1. letka
14.09.1949-DD.MM.RRRR zálet pilot por. let. Jech, po výměně palivové nádrže
14.11.1949-DD.MM.RRRR Zálet pilot por. let. Fořt, výměna ocasní části letounu
DD.MM.RRRR-10.05.1950 3. letecká divise
10.05.1950-DD.MM.RRRR LVA
24.10.1950-DD.MM.RRRR Převzat do generální revize u Avia
09.01.1948-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-15.03.1948 Brno LS 1
15.03.1948-DD.MM.RRRR Air regiment 7
04.08.1948-DD.MM.RRRR Air regiment 7, 1st flight
14.09.1949-DD.MM.RRRR
14.11.1949-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-10.05.1950 3rd Air Division
10.05.1950-DD.MM.RRRR Military Air Academy
24.10.1950-DD.MM.RRRR
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
01.09.1948-DD.MM.RRRR IV-2
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.01.1948-DD.MM.RRRR standardní (high visibility)
DD.01.1948-DD.MM.RRRR standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.01.1948-DD.MM.RRRR standardní vojenská
DD.01.1948-DD.MM.RRRR standard military
Barvy:
Colors:
DD.01.1948-DD.MM.RRRR šedozelená
DD.01.1948-DD.MM.RRRR grey-green
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-199-5-t238514#659529 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více