S-199.4

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1947
Výrobní číslo:
Construction Number:
4
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-199-4-t238305#658899 Verze : 1
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
02.02.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Provozovatel:
Operator:
10.12.1947-DD.MM.RRRR Zálet pilot Široký
14.02.1948-15.03.1948 Brno LS 1
15.03.1948-DD.MM.RRRR Letecký pluk 7
29.07.1948-DD.MM.RRRR Poškozen při startu v Brně, pilot por. let. Bohumír Firich
16.04.1952-DD.MM.RRRR Poškozen při přistání, při prvním pokusu žák LU Jaroslav Plecitý poškodil podvozek, následně přerušil přistání, při kontrole bylo potvrzeno poškození a tak přistál nouzově na břicho
10.12.1947-DD.MM.RRRR
14.02.1948-15.03.1948 Brno LS 1
15.03.1948-DD.MM.RRRR 7th Air Regiment
29.07.1948-DD.MM.RRRR
16.04.1952-DD.MM.RRRR Damaged during landing
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR UF-95
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.12.1947-DD.MM.RRRR standardní (high visibility)
DD.12.1947-DD.MM.RRRR standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.12.1947-DD.MM.RRRR standardní vojenská
DD.12.1947-DD.MM.RRRR standard military
Barvy:
Colors:
DD.12.1947-DD.MM.RRRR šedozelená
DD.12.1947-DD.MM.RRRR grey-green
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
Libor Režňák; Stříbrný tryskáč MiG-15: Proudové začátky čs. letectva 1950 - 1957, Svět křídel; ISBN - 978-80-87567-14-2.
URL : https://www.valka.cz/S-199-4-t238305#658900 Verze : 2
Nehoda dne 16. dubna 1952


Na letounu prováděl pilot LU Prostějov Jaroslav Plecitý. Při přistání poškodil podvozek, přerušil přistání a následně mu bylo potvrzeno ze země poškození podvozku. Pilot s letounem následně nouzově přistál na břicho. Pilot nezraněn, letoun opraven, zřejmě vlastními prostředky útvaru.


Zdroj:
Libor Režňák; Stříbrný tryskáč MiG-15: Proudové začátky čs. letectva 1950 - 1957, Svět křídel; ISBN - 978-80-87567-14-2.

S-199.4 - Režňák 2012, s. 98

Režňák 2012, s. 98
URL : https://www.valka.cz/S-199-4-t238305#695221 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více