Main Menu
User Menu

S-199.209

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.12.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
209
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-199-209-t241233#667386Verze : 0
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
20.12.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Provozovatel:
Operator:
08.12.1948-DD.MM.RRRR Zálet pilot Kraus
14.01.1949-DD.MM.RRRR Prostějov
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.12.1948-DD.MM.RRRR standardní (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.12.1948-DD.MM.RRRR standardní vojenská
Barvy:
Colors:
DD.12.1948-DD.MM.RRRR šedozelená
Poznámka:
Note:
Zálet s motorem č. 346.
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-199-209-t241233#667387Verze : 0