Main Menu
User Menu
Reklama

S-199.20

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
20
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
11.11.1950 zničen při nehodě
Poznámka:
Note:
Pilot rt. Vladislav Krejcar přelétával spolu s rt. Tomiškou (S-199.97) své letouny z Prešova do Plzně. I přes zákaz kvůli nevyhovujícímu počasí si vymohli let. Nenastavili si umělé horizonty a po vlétnutí do špatné viditelnosti postupně havarovali. Zatímco rt. Krejcar, který havaroval v Kadolci, zemřel okamžitě, rt. Tomiška zemřel při převozu do nemocnice.
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
www.leteckabadatelna.cz
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1
URL : https://www.valka.cz/S-199-20-t237845#657492Verze : 1
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
04.02.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
11.11.1950
Provozovatel:
Operator:
18.01.1948-DD.MM.RRRR Zálet pilot Kraus
15.03.1948-DD.MM.RRRR Umístěn v Brně
15.03.1948-DD.MM.RRRR Od LS 1 k Leteckému pluku 8
30.07.1948-DD.MM.RRRR Poškození (odpadl překryt kabiny) pilot npor. let. Leonid Bargár
04.08.1948-DD.MM.RRRR Letecký pluk 8, 1. letka
20.07.1950-21.07.1950 převzat po opravě u Avie
13.10.1950-11.11.1950 Přemístění od LZ 8 k Leteckému pluku 5
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.MM.1948-11.11.1950 standardní (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.MM.1948-11.11.1950 standardní vojenská
Barvy:
Colors:
DD.MM.1948-11.11.1950 šedozelená
Poznámka:
Note:
Z výroby s motorem č. 25, při nehodě 30. července 1947 již měl motor č. 179, po opravě u Avie v roce 1950 až do nehody létal s motorem č 715.
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1
URL : https://www.valka.cz/S-199-20-t237845#657495Verze : 2
Fotografie z vyšetřovacího spisu, která zachycuje trosky vodorovné ocasní plochy, známa je jen jediná dochovaná, navíc poškozena při povodních roku 2002.


Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.20 - Zdroj:
http://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/11Mat%C4%9Bjovec/manip_P1040849a.JPG

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

URL : https://www.valka.cz/S-199-20-t237845#657496Verze : 0