S-199.146

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.09.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
146
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
15.07.1952 zničen při nehodě
15.07.1952 destroyed in crash
Poznámka:
Note:
Pilot ppor. František Rendl při změně formace nezaujal správně své místo ve formaci a následně začal mírně stoupat, v důsledku toho kolidoval s S-199.458 npor. Štefla a zřítil se v Letkově, bohužel se mu nepodařilo opustit letoun a zahynul. -
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-199-146-t238603#659729 Verze : 3
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
30.09.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
15.07.1952
Provozovatel:
Operator:
24.09.1948-DD.MM.RRRR Zálet pilot Široký
05.10.1948-DD.MM.RRRR Plzeň
DD.MM.1949-DD.MM.RRRR Letecký pluk 4
13.10.1949-DD.MM.RRRR Poškozen při startu v Plzni, do tovární opravy
DD.MM.RRRR-19.10.1950 Dokončena revize u firmy Avia
DD.MM.RRRR-15.07.1952 51. letecký stíhací pluk
24.09.1948-DD.MM.RRRR
05.10.1948-DD.MM.RRRR Pilsen
DD.MM.1949-DD.MM.RRRR Air regiment 4
13.10.1949-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-19.10.1950
DD.MM.RRRR-15.07.1952 51st air fighter regiment
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.09.1948-15.07.1952 standardní (high visibility)
DD.09.1948-15.07.1952 standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.09.1948-15.07.1952 standardní vojenská
DD.09.1948-15.07.1952 standard military
Barvy:
Colors:
DD.09.1948-15.07.1952 šedozelená
DD.09.1948-15.07.1952 grey-green
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-199-146-t238603#659730 Verze : 1
Plán nehody a fotografie trosek letounu z vyšetřovacího spisu.


Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.146 - Zdroj:
http://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/S-199%20Letkov/P1020175a.jpg

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.146 - Zdroj:
http://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/S-199%20Letkov/P1020169a.jpg

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

URL : https://www.valka.cz/S-199-146-t238603#659732 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více