S-199.10

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.01.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
10
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
21.05.1953 Zničen při nehodě
21.05.1953 Destroyed during crash
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-199-10-t238507#659510 Verze : 2
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
22.03.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
21.05.1953
Provozovatel:
Operator:
15.01.1948-DD.MM.RRRR Zálet pilot Kraus
25.03.1948-04.08.1948 Brno LS 1
04.08.1948-DD.MM.RRRR Letecký pluk 7, 1. letka
11.10.1949-DD.MM.RRRR Zálet pilot por. let. Šuškevič, výměna palivové nádrže, chladiče a vrtule
DD.MM.RRRR-10.05.1950 3. letecká divize
10.05.1950-DD.MM.RRRR Letecká vojenská akademie
10.10.1950-DD.MM.RRRR Převzetí ke generální revizi u Avia
21.10.1953-DD.MM.RRRR 5. lšp Zvolen, havárie během výcviku bojových obratů, pilot si samovolně přidal zvrat, který nezvládl, letoun rychle překročil 500 km/h a zřítil se
15.01.1948-DD.MM.RRRR
25.03.1948-04.08.1948 Brno LS 1
04.08.1948-DD.MM.RRRR Air regiment 7, 1st flight
11.10.1949-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-10.05.1950 3rd Air Division
10.05.1950-DD.MM.RRRR Military Air Academy
10.10.1950-DD.MM.RRRR
21.10.1953-DD.MM.RRRR 5th Air school regiment Zvolen, destroyed in crash, pilot faualt, pilot Jaroslav Lipovský died in crash
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
01.09.1949-DD.MM.RRRR IV-6
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.01.1948-DD.MM.RRRR standardní (high visibility)
DD.01.1948-DD.MM.RRRR standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.01.1948-DD.MM.RRRR standardní vojenská
DD.01.1948-DD.MM.RRRR standard military
Barvy:
Colors:
DD.01.1948-DD.MM.RRRR šedozelená
DD.01.1948-DD.MM.RRRR grey-green
Poznámka:
Note:
Zalétán s motorem č. 12. -
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
Libor Režňák; Stříbrný tryskáč MiG-15: Proudové začátky čs. letectva 1950 - 1957, Svět křídel; ISBN - 978-80-87567-14-2.
URL : https://www.valka.cz/S-199-10-t238507#659521 Verze : 2
Nehoda dne 21. května 1953


Pilotní žák des. Jaroslav Lipovský prováděl nácvik bojových obratů, oproti zadání si přidal zvrat, který nezvládl, čímž přešel do nezvládnutého výkrutu. Zde dále chyboval, stroj rychle překročil 500 km/h, což změnilo aerodynamické vlastnosti tak, že se začaly projevovat třesení, tuhost řízení a snaha naklánění. Pilot dále chyboval a stroj se zřítil v sestupné spirále do pole asi 1,5 km severozápadně od obce Sielnice. Motor byl později nalezen až v hloubce 3,5 m. Celkový nálet letounu byl 148 hodin. Škoda ve výši 1 miliónu Kčs šla na vrub státu.


Zdroj:
Libor Režňák; Stříbrný tryskáč MiG-15: Proudové začátky čs. letectva 1950 - 1957, Svět křídel; ISBN - 978-80-87567-14-2.

S-199.10 - Režňák 2012, s. 245

Režňák 2012, s. 245
URL : https://www.valka.cz/S-199-10-t238507#695772 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více