Main Menu
User Menu

S-199.10

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.01.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
10
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
21.05.1953 Zničen při nehodě
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-199-10-t238507#659510Verze : 2
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
22.03.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
21.05.1953
Provozovatel:
Operator:
15.01.1948-DD.MM.RRRR Zálet pilot Kraus
25.03.1948-04.08.1948 Brno LS 1
04.08.1948-DD.MM.RRRR Letecký pluk 7, 1. letka
11.10.1949-DD.MM.RRRR Zálet pilot por. let. Šuškevič, výměna palivové nádrže, chladiče a vrtule
DD.MM.RRRR-10.05.1950 3. letecká divize
10.05.1950-DD.MM.RRRR Letecká vojenská akademie
10.10.1950-DD.MM.RRRR Převzetí ke generální revizi u Avia
21.10.1953-DD.MM.RRRR 5. lšp Zvolen, havárie během výcviku bojových obratů, pilot si samovolně přidal zvrat, který nezvládl, letoun rychle překročil 500 km/h a zřítil se
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
01.09.1949-DD.MM.RRRR IV-6
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.01.1948-DD.MM.RRRR standardní (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.01.1948-DD.MM.RRRR standardní vojenská
Barvy:
Colors:
DD.01.1948-DD.MM.RRRR šedozelená
Poznámka:
Note:
Zalétán s motorem č. 12.
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
Libor Režňák; Stříbrný tryskáč MiG-15: Proudové začátky čs. letectva 1950 - 1957, Svět křídel; ISBN - 978-80-87567-14-2.
URL : https://www.valka.cz/S-199-10-t238507#659521Verze : 2
Nehoda dne 21. května 1953


Pilotní žák des. Jaroslav Lipovský prováděl nácvik bojových obratů, oproti zadání si přidal zvrat, který nezvládl, čímž přešel do nezvládnutého výkrutu. Zde dále chyboval, stroj rychle překročil 500 km/h, což změnilo aerodynamické vlastnosti tak, že se začaly projevovat třesení, tuhost řízení a snaha naklánění. Pilot dále chyboval a stroj se zřítil v sestupné spirále do pole asi 1,5 km severozápadně od obce Sielnice. Motor byl později nalezen až v hloubce 3,5 m. Celkový nálet letounu byl 148 hodin. Škoda ve výši 1 miliónu Kčs šla na vrub státu.


Zdroj:
Libor Režňák; Stříbrný tryskáč MiG-15: Proudové začátky čs. letectva 1950 - 1957, Svět křídel; ISBN - 978-80-87567-14-2.

S-199.10 - Režňák 2012, s. 245

Režňák 2012, s. 245
URL : https://www.valka.cz/S-199-10-t238507#695772Verze : 0