Main Menu
User Menu

Rychtrmoc, Robert

     
Příjmení:
Surname:
Rychtrmoc
Jméno:
Given Name:
Robert
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Rychtrmoc
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.04.1875 Czegléd /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.01.1946 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Po válce odsouzen Národním soudem k trestu smrti a 21. ledna 1946 popraven
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rychtrmoc-Robert-t60764#218829Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Rychtrmoc
Jméno:
Given Name:
Robert
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Rychtrmoc
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1887-DD.06.1891 Státní nižší gymnasium, Klatovy
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1891-DD.08.1895 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.10.1901-DD.10.1903 Válečná škola, Wien
DD.05.1922-DD.08.1922 Informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
DD.10.1923-DD.12.1923 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1895 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1896 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1900 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1906 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1913 major rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.05.1918 plukovník rakousko-uherské branné moci
27.06.1919 plukovník generálního štábu
28.06.1923 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
04.05.1928 divisní generál
01.01.1934 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1914-DD.11.1915 Náčelník štábu : 18. pěší divize
DD.11.1917-DD.04.1918 Náčelník štábu : 21. sbor
DD.04.1918-DD.11.1918 Náčelník štábu : 23. sbor
01.01.1920-DD.06.1920 Velitel : 19. pěší brigáda
01.04.1920-DD.04.1921 Velitel : 1. horská brigáda
00.04.1921-00.01.1923 Velitel : 13. pěší brigáda
DD.01.1923-19.07.1923 Velitel : 2. horská brigáda
19.07.1923-DD.11.1923 Velitel : 2. horská brigáda
00.01.1924-16.12.1927 Velitel : 3. divise
16.12.1927-04.05.1928 Velitel : 3. divise
04.05.1928-00.12.1933 Velitel : 3. divise
25.09.1938-02.10.1938 Velitel : Velitelství "ČV"

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1891-DD.08.1895 vojenské studium, Praha
DD.08.1895-DD.05.1898 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 32, Plevje
DD.05.1898-DD.05.1900 praporní pobočník Pěšího pluku č. 32, Plevje
DD.05.1900-DD.10.1901 pobočník velitele Pěšího pluku č. 32, Plevje
DD.10.1901-DD.10.1903 vojenské studium, Wien
DD.10.1903-DD.11.1906 důstojník velitelství Pěší brigády č. 8, Brno
DD.11.1906-DD.11.1908 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 30, Lwów
DD.11.1908-DD.02.1912 důstojník štábu II. sboru, Wien
DD.02.1912-DD.07.1913 důstojník evidenčního oddělení Generálního štábu, Wien
DD.07.1913-DD.11.1913 přednosta operačního oddělení štábu XVI. sboru, Ragusa
DD.11.1913-DD.11.1915 náčelník štábu Pěší divise č. 18, Mostar, balkánské a italské válčiště
DD.11.1915-DD.07.1916 zástupce přednosty operačního oddělení štábu 5. armády, italské válčiště
DD.07.1916-DD.08.1916 přednosta zpravodajského oddělení Karlovy skupiny armád, východoevropské válčiště
DD.08.1916-DD.10.1917 přednosta evidenčního oddělení Generálního štábu, Wien
DD.10.1917-DD.03.1918 náčelník štábu XXI. sboru, východoevropské válčiště
DD.03.1918-DD.11.1918 náčelník štábu XXIII. sboru, italské válčiště
DD.11.1918-DD.06.1919 mimo službu
DD.06.1919-DD.08.1919 velitel Pěší brigády č. 12, slovenské válčiště
DD.08.1919-DD.01.1920 velitel Pěší brigády č. 22, slovenské válčiště a Levice
DD.01.1920-DD.06.1920 velitel Pěší brigády 19, Levice
DD.06.1920-DD.04.1921 velitel Horské brigády 1, Žilina a Ružomberok
DD.04.1921-DD.05.1922 velitel Pěší brigády 13, Olomouc
DD.05.1922-DD.08.1922 vojenské studium, Praha
DD.08.1922-DD.01.1923 velitel Pěší brigády 13, Olomouc
DD.01.1923-DD.10.1923 velitel Horské brigády 2, Spišská Nová Ves
DD.10.1923-DD.12.1923 vojenské studium, Versailles
DD.12.1923-DD.12.1933 velitel Divise 3, Litoměřice
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Velitelství "ČV", branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rychtrmoc-Robert-t60764#386615Verze : 0
MOD