Main Menu
User Menu

Ryba, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Ryba
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Ryba
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.02.1871 Nechanice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ryba-Jan-t109223#386619Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ryba
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Ryba
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1883-DD.07.1890 Státní gymnasium, Hradec Králové
DD.10.1890-DD.04.1894 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1894-DD.10.1896 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.04.1897 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.12.1897 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1900 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
01.03.1915 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
01.08.1918 vrchní štábní lékař 2. třídy rakousko-uherské branné moci
29.10.1918 podplukovník lékař
01.11.1919 podplukovník zdravotnictva
29.12.1922 plukovník zdravotnictva
23.01.1931 generál zdravotnictva
01.06.1931 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.04.1894-DD.09.1894 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 11, Jaroměř
DD.04.1897-DD.11.1898 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.11.1898-DD.09.1900 mladší lékař Pěšího pluku č. 73, Praha
DD.09.1900-DD.10.1902 mladší lékař Husarského pluku č. 8, Zastrów
DD.10.1902-DD.10.1903 civilní studium na klinice Karlo-Ferdinandovy university, Praha
DD.10.1903-DD.11.1904 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 13, Przemysl
DD.11.1904-DD.11.1906 přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 17, Budapest
DD.11.1906-DD.04.1912 hlavní lékař Polního dělostřeleckého pluku č. 16, Losonz
DD.04.1912-DD.08.1914 hlavní lékař Zákopnického praporu č. 9, Terezín
DD.08.1914-DD.05.1917 velitel Polní nemocnice č. 6/13, balkánské a východoevropské válčiště
DD.05.1917-DD.04.1918 velitel Záložní nemocnice č. 2, Pardubice
DD.04.1918-DD.10.1918 hlavní lékař Doplňovacího okresního velitelství č. 11, Písek
DD.10.1918-DD.11.1919 hlavní lékař náhradního praporu Pěšího pluku č. 11, Písek
DD.11.1919-DD.04.1927 hlavní lékař Doplňovacího okresního velitelství Písek
DD.04.1927-DD.02.1929 velitel Divisní nemocnice 5, České Budějovice
DD.02.1929-DD.05.1931 přednosta zdravotní služby Divise 5, České Budějovice
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1917

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ryba-Jan-t109223#386620Verze : 0
MOD