Růžička, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Růžička Růžička
Jméno:
Given Name:
Václav Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Růžička
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- Velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize - náčelník
- Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize - náčelník
- Velitelského stanoviště 2. sboru protivzdušné obrany státu - Starší operační důstojník
- Command Post of 22nd Air Fighter Division - Commander
- Command Post of 22nd Fighter Air Division - Commander
- Command Post of 2nd State Air Defense Corps - Senior Operation Officer
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha - Osobní spis
www.valka.cz
"Bez nich by nepřistáli" - Svět křídel Cheb 2013
URL : https://www.valka.cz/Ruzicka-Vaclav-t238471#659416 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Růžička Růžička
Jméno:
Given Name:
Václav Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Růžička
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1945-01.04.1947 Letecká spojovací škola 1
01.10.1947-01.06.1950 Letecká vojenská akademie
01.10.1945-01.04.1947 1st Air Force Signal School
01.10.1947-01.06.1950 Air Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.06.1950 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
01.06.1950 Lieutenant
DD.MM.RRRR Second Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-01.06.1951 ?
01.06.1951-14.06.1952 51. letecký stíhací pluk - Radiotegrafista - navigátor
14.06.1952-22.12.1952 22. letecké stíhací divize - Pomocník náčelníka štábu pro opererační a zpravodajské věci1)
22.12.1952-28.02.1953 22. letecké stíhací divize - Radiotegrafista - navigátor
28.02.1953-01.11.1954 Velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize - náčelník
01.11.1954-30.09.1958 Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize - náčelník
01.10.1958-20.07.1961 Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize - Operační důstojník
20.07.1961-01.08.1962 2. sbor protivzdušné obrany státu - náčelník skupiny sálu bojového velení velitelského stanoviště 2. sboru protivzdušné obrany státu
01.08.1962-12.09.1964 ?
12.09.1964-01.03.1966 2. sbor protivzdušné obrany státu - Náčelník naváděcího stanoviště
01.03.1966-01.09.1969 Velitelského stanoviště 2. sboru protivzdušné obrany státu - Starší operační důstojník sálu bojového velení
01.09.1969-27.06.1979 Velitelské stanoviště 2. divize protivzdušné obrany státu - starší operační důstojník sálu bojového velení
DD.MM.RRRR-01.06.1951 ?
01.06.1951-14.06.1952 51st Air Fighter Regiment - Radio operator / navigator
14.06.1952-22.12.1952 22nd Air Fighter Division - Assistant Chief Staff
22.12.1952-28.02.1953 22nd Air Fighter Division - Radio operator / navigator
28.02.1953-01.11.1954 Command Post of 22nd Air Fighter Division - Commander
01.11.1954-30.09.1958 Command Post of 22nd Fighter Air Division - Commander
01.10.1958-20.07.1961 Command Post of 22nd Fighter Air Division - Operation Officer
20.07.1961-01.08.1962 2nd State Air Defense Corps
01.08.1962-12.09.1964 ?
12.09.1964-01.03.1966 Ground Control Intercept of 2nd State Air Defense Corps - Commander
01.03.1966-01.09.1969 Command Post of 2nd State Air Defense Corps - Senior Operation Officer
01.09.1969-27.06.1979 Command Post of 2nd State Air Defense Division - Senior Operation Officer
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
1) z postu pomocník náčelníka štábu velí Velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize -( náčelník) -
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha - Osobní spis
www.valka.cz
"Bez nich by nepřistáli" - Svět křídel Cheb 2013
URL : https://www.valka.cz/Ruzicka-Vaclav-t238471#659419 Verze : 6
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více