Main Menu
User Menu

Ruský stát [1918-1922]

Russian State

Ruský štát

Россійское Государство

Dočasná všeruská vláda formálne zastrešovala časť území pod kontrolou bielogvardejcov počas občianskej vojny v Rusku v rokoch 1918-1922.


Prvým relatívne úspešným pokusom zostaviť centrálnu protibolševickú vládu počas občianskej vojny v Rusku bola tzv. Provizórna všeruská vláda vytvorená 23.09.1918 na konferencii organizovanej v mesta Ufa. Vláda bola vytvorená zlúčením lokálnych vlád zo Samary (Výbor členů Ústavodárného shromáždění, od 08.06.1918) a Omsku (Dočasná sibírska vláda, od 01.06.1918). Naopak - na vláde sa nepodieľala najstaršia protibolševická vláda - tzv. Dočasná sibírska vláda vytvorená v Tomsku v noci z 28. na 29.01.1918 (po vzniku vlády v Omsku premenovaná na Dočasnú vládu autonómnej Sibíri so sídlom vo Vladivostoku), ktorá ale nemala reálne takmer žiadne vojenské sily a v októbri 1918 sa rozpustila).


Táto vláda ale nemala dlhé trvanie - politická kríza vyvrcholila v noci 17.11.1918 zatknutím niekoľkých členov Direktória (kolektívny orgán realizujúci právomoci hlavy štátu) a rozhodnutím rady ministrov zo dňa 18.11.1918, na základe ktorého bol do pozície hlavy štáy menovaný Alexander Kolčak, po ktorej došlo k rekonštrukcii vlády.


Nová vláda od svojho začiatku čelila problémom - či už vnútorným - napr. existencia množstva lokálnych vlád s vojenskými jednotkami, ktoré nie vždy nadšene prijímali fakt, že by sa mali rozpustiť a svoju moc odovzdať centrálnej vláde, či ozbrojené povstania na podporu boľševikov - tak aj vonkajším - z ktorých najvýznamnejší bol stály tlak bolševikov, ktorým sa postupne darilo vytláčať vojenské sily dočasnej vlády ďalej na východ. Už v prvej dekáde októbra musela vláda opustiť pred tlakom bolševikov Ufu a presídliť do Omska a ústup pokračoval aj v roku 1919. Pod tlakom Červenej armády musela vláda svoje sídlo meniť aj 10.11.1919, keď z Omska presídlila do Irkutska, kde ale zostala odrezaná od hlavy štátu, aj od armády. Situácia vyuśtila do demisie vlády Petra Vologodského 21.11.1919 a vytvorenia novej pod vedením Viktora Pepeljajeva. Ale ani to nedokázalo zastaviť rozklad štátu. V poslednej dekáde decembra vypuklo povstanie aj v samotnom Irkutsku a vláda bola kvôli nedostaku vlastných vojenských síl nútena pristúpúpiť k rokovaniu s povstalcami. 04.01.1920 podpisuje admirál Kolčak svoju demisiu v prospech generála Denikina a 05.01.1920 preberajú moc predstavitelia Socialistickej revolučnej strany spolu s Menševikmi. Ruský štát ako opozičné zoskupenie proti bolševokom sa v podstate rozpadá - na Sibíri pokračujú v odpore sily pod vedením atamana Semjonova, na juhu Ruska operujú zoskupenia pod vedením generálov Denikina a Wrangela. Admirál Kolčak a bývalý predseda jeho vlády Viktor Pepeljajev1) sú 07.02.1920 zastrelení.


Noví vodcovia si na juhu a východe krajiny vytvárajú vlastné vládne štruktúry a vedú vlastnú politiku. Odpor na juhu Ruska končí v novembri 1920 evakuáciou bielych z Krymu. Odpor na východe Ruska trvá do júna 1923, keď sú porazené posledné ohniská bieleho odporu na Ďalekom východe.
1) Viktor Pepeljajev bol starším bratom generálporučíka Anatolija Pepeljajeva, ktorý ešte na jar 1923 aktívne bojoval s bolševikmi a vzdal sa až 17.06.1923. Po zajatí bol vo Vladivostoku odsúdený na trest smrti zastrelením, ale požiadal o milosť a predseda prezídia najvyššieho sovietu ZSSR Michail Kalinin rozsudok zmenil na 10 rokov väzenia. Z väzenia bol prepustený v roku 1936, ale už v roku 1937 bol opäť zatknutý a vo vykonštruovanom procese odsúdený opäť na trest smrti, ktorý bol už reálne vykonaný. Rehabilitovaný v roku 1989.
Zdroje: en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rusky-stat-1918-1922-t183009#534855Verze : 7
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Rusky-stat-1918-1922-t183009#645120Verze : 0
MOD