Main Menu
User Menu

Ruml, Bedřich

     
Příjmení:
Surname:
Ruml
Jméno:
Given Name:
Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Ruml
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.09.1888 Lipovec /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.03.1980 Roztoky /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ruml-Bedrich-t60763#218828Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ruml
Jméno:
Given Name:
Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Ruml
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1904-DD.07.1908 Učitelský ústav, Kutná Hora
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1913-DD.05.1914 Škola jednoročních dobrovolníků, Čáslav
DD.12.1917-DD.06.1918 Důstojnický kurs, Ostroljuča a přesun
DD.11.1920-DD.11.1921 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.01.1931-DD.08.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.08.1918 praporčík legií
17.01.1919 podporučík legií
01.05.1919 poručík legií
01.01.1920 kapitán legií
05.09.1920 kapitán dělostřelectva
02.12.1921 štábní kapitán dělostřelectva
20.09.1922 štábní kapitán generálního štábu
22.12.1922 major generálního štábu
10.01.1925 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
21.02.1933 brigádní generál
22.12.1936 divisní generál
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1925-DD.03.1928 Velitel : Dělostřelecký pluk 52
DD.03.1928-04.05.1928 Velitel : 4. polní dělostřelecká brigáda
04.05.1928-DD.08.1928 Velitel : 4. polní dělostřelecká brigáda
DD.08.1928-DD.01.1929 Velitel : Dělostřelecký pluk 52
DD.01.1929-DD.09.1930 Velitel : 6. polní dělostřelecká brigáda
DD.09.1930-DD.01.1931 Velitel : II./2. oddělení /zbrojně materiální/
DD.08.1931-21.02.1933 Velitel : II./2. oddělení /zbrojně materiální/
21.02.1933-01.09.1933 Velitel : II./2. oddělení /zbrojně materiální/
01.09.1933-DD.11.1933 Velitel : II./2. oddělení /zbrojně materiální a automobilního materiálu/
DD.11.1933-DD.10.1935 Velitel : Dělostřelecké učiliště
15.10.1935-15.11.1935 Velitel : Velitelství dělostřelectva II. sboru
15.11.1935-30.09.1936 Velitel : 3. divise
24.09.1938-27.10.1938 Velitel : Velitelství XII. hraničního pásma

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1913-DD.12.1913 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 12, Čáslav
DD.12.1913-DD.05.1914 vojenské studium, Čáslav
DD.05.1914-DD.09.1914 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 12, Čáslav a východoevropské válčiště
14.09.1914-14.09.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1914-DD.06.1917 ruské zajatecké tábory
DD.06.1917-DD.09.1917 dobrovolník 7. československého střeleckého pluku, Běrezaň
DD.09.1917-DD.11.1917 dobrovolník 2. československého dělostřeleckého oddílu, Gogolevo
DD.11.1917-DD.12.1917 dobrovolník 2. československé dělostřelecké brigády, Ostroljuča
DD.12.1917-DD.06.1918 vojenské studium, Ostroljuča a přesun
DD.06.1918-DD.09.1918 velitel dělostřelecké čety 2. československé dělostřelecké brigády, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.12.1918 člen Československé přejímací materiálové komise, Charbin
DD.12.1918-DD.03.1919 pobočník velitele posádky, Charbin
DD.03.1919-DD.04.1919 důstojník velitelství 2. československé dělostřelecké brigády, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.01.1920 velitel 2. československého obrněného vlaku, sibiřské válčiště
DD.01.1920-DD.08.1920 nemocniční ošetřování a přesun
DD.08.1920-DD.11.1920 repatriační a zdravotní dovolená
DD.11.1920-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.10.1924 důstojník 4. oddělení /etapního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.10.1924-DD.10.1925 důstojník 17. oddělení /dělostřeleckého/ ministerstva, Praha
DD.10.1925-DD.03.1928 velitel Dělostřeleckého pluku 52, Josefov
DD.03.1928-DD.08.1928 zatímní velitel Polní dělostřelecké brigády 4, Hradec Králové
DD.08.1928-DD.01.1929 velitel Dělostřeleckého pluku 52, Josefov
DD.01.1929-DD.09.1930 velitel Polní dělostřelecké brigády 6, Brno
DD.09.1930-DD.01.1931 přednosta II/2. oddělení /zbrojně materiálního/ ministerstva, Praha
DD.01.1931-DD.08.1931 vojenské studium, Praha
DD.08.1931-DD.11.1933 přednosta II/2. oddělení /zbrojně materiálního/ ministerstva, Praha
DD.11.1933-DD.10.1935 velitel Dělostřeleckého učiliště, Olomouc
DD.10.1935-DD.11.1935 velitel dělostřelectva Sboru II, Hradec Králové
DD.11.1935-DD.09.1936 zatímní velitel Divise 3, Litoměřice
DD.09.1936-DD.09.1938 zástupce velitele Sboru II, Hradec Králové
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Hraničního pásma XII, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.05.1939 zástupce velitele Sboru II, Hradec Králové
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Československá revoluční medaile
Czechoslovak Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1933

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ruml-Bedrich-t60763#375760Verze : 0
MOD
Vážení,
Bedřich Ruml během své služby v Československém zahraničním vojsku na Rusi, byl v letech 1919-1920 vyzbrojen osobní zbraní - revolverem Colt, neznámého typu a ráže, který měl evidenční číslo: 12703.


Protože v té době zastával funkci velitele obrněného vlaku Úderník, byl vybaven kompasem, dalekohledem a k zbrani měl přidělenu zásobou 50 kusů nábojů.


Zdroj
VÚA Praha, fond OV Úderník, roky 1918-1920, karton č. 1, obě citované složky nemají vlastní označení.
-
URL : https://www.valka.cz/Ruml-Bedrich-t60763#374658Verze : 0
MOD