Main Menu
User Menu

Rozvinutí ozbrojených sil /vojsk/

Rozvinutie ozbrojených síl /vojsk/

ROZVINUTÍ OZBROJENÝCH SIL /VOJSK/


1) vytvoření potřebného uskupení pozemního vojska, vojenského letectva a prostředků vojsk protivzdušné obrany státu k vedení ozbrojeného zápasu;


2) činnost operačního svazu při přechodu z prostoru soustředění do operační sestavy k vedení nastávající operace;


3) provedení mobilizačních opatření k vytvoření operačních svazů nebo k rozvinutí svazků a útvarů do silnějších celků;


4) zaujetí prostorů vojsky na směrech jejich předpokládaného operačního /bojového/ použití;


5) činnost vojsk při přechodu z pochodové sestavy do předbojové a do bojové sestavy, zabezpečující organizované zahájení boje.


V závislosti na rozsahu rozvinutí ozbrojených sil /vojsk/ rozeznáváme rozvinutí strategická, operační nebo taktická.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Rozvinuti-ozbrojenych-sil-vojsk-t141067#457692Verze : 0
MOD