Main Menu
User Menu

Rovnošata Čestnej stráže prezidenta SR

Rovnošata Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky


Zoznam výstrojných súčiastok používaných pre Čestnú stráž prezidenta Slovenskej republiky:

Blúza pre ČS PSR
Čiapka pre ČS PSR, kožušinová, zimná
Čiapka pre ČS PSR, so štítkom
Golier pre ČS PSR, kožušinový, zimný
Košeľa pre ČS PSR, dlhé rukávy
Košeľa pre ČS PSR, krátke rukávy
Nohavice pre ČS PSR
Opasok pre ČS PSR
Plášť pre ČS PSR, ľahký
Plášť pre ČS PSR, zimný
Poltopánky pre ČS PSR s podkovičkami
Ponožky pre ČS PSR, letné
Ponožky pre ČS PSR, zimné
Pracka k opasku pre ČS PSR
Pulóver, tmavomodrý
Rukavice, kožené, biele
Rukavice, kožené, biele, pre zástavníka
Šál, biely
Šnúra pre ČS PSR – profesionálni vojaci
Topánky pre ČS PSR, členkové
Viazanka pre ČS PSR s pevným uzlomPoznámka: ČS PSR - Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky
URL CZ: https://www.valka.cz/Rovnosata-Cestnej-straze-prezidenta-SR-t41339#160377Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rovnosata-Cestnej-straze-prezidenta-SR-t41339#160377Version : 0
MOD
Zásady nosenia rovnošaty Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky:


- Príslušník Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky nosí vojenskú rovnošatu v kombinácii bledosivého a tmavomodrého vyhotovenia. Nosí ju na rozkaz veliteľa Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky.


- Príslušník Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky nosí na náplecníkoch rovnošaty hodnostné označenie.


- Na náplecníkoch blúz a oboch plášťov sa nosí hodnostná ratolesť pre Čestnú stráž prezidenta Slovenskej republiky.


- Na ľavom rukáve blúzy a plášťov je našitý rukávový štátny znak so zlatistými ratolesťami. Na pravom rukáve je našitý rukávový znak Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky so zlatistými ratolesťami. Na obidvoch rukávoch uvedených súčiastok je pod ramenným šví-kom našitá domovenka „ČESTNÁ STRÁŽ PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ so zlatistým lemovaním.


- Na čiapke so štítkom pre Čestnú stráž prezidenta Slovenskej republiky a na kožušinovej čiapke pre Čestnú stráž prezidenta Slovenskej republiky sa nosí zlatistý odznak na čiapku. Na čiapke so štítkom pre Čestnú stráž prezidenta Slovenskej republiky je pripnutý na gombíkoch podšívky čierny kožený podbradník.


- Na klobúkoch a kožušinových čiapkach pre profesionálnych vojakov je pripnutý veľký odznak na čiapku.
URL CZ: https://www.valka.cz/Rovnosata-Cestnej-straze-prezidenta-SR-t41339#160383Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rovnosata-Cestnej-straze-prezidenta-SR-t41339#160383Version : 0
MOD
Rovnošata Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky:
Rovnošata Čestnej stráže prezidenta SR - Rovnošata čestnej stráže prezidenta SR so zimnými doplnkami

Rovnošata čestnej stráže prezidenta SR so zimnými doplnkami
Rovnošata Čestnej stráže prezidenta SR - Rovnošata čestnej stráže prezidenta SR

Rovnošata čestnej stráže prezidenta SR
Rovnošata Čestnej stráže prezidenta SR - Rovnošata čestnej stráže prezidenta SR, so zbraňou

Rovnošata čestnej stráže prezidenta SR, so zbraňou
URL CZ: https://www.valka.cz/Rovnosata-Cestnej-straze-prezidenta-SR-t41339#160445Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rovnosata-Cestnej-straze-prezidenta-SR-t41339#160445Version : 0
MOD
Rovnošata Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky - bez plášťa:
Rovnošata Čestnej stráže prezidenta SR - Rovnošata čestnej stráže prezidenta SR, bez zbrane a plášťa

Rovnošata čestnej stráže prezidenta SR, bez zbrane a plášťa
Rovnošata Čestnej stráže prezidenta SR - Rovnošata čestnej stráže prezidenta SR, so zbraňou a bez plášťa

Rovnošata čestnej stráže prezidenta SR, so zbraňou a bez plášťa
URL CZ: https://www.valka.cz/Rovnosata-Cestnej-straze-prezidenta-SR-t41339#160449Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rovnosata-Cestnej-straze-prezidenta-SR-t41339#160449Version : 0
MOD
Diskuse
Menšia otázka, resp. poznámka. Počas pohrebu obetí leteckého nešťastia boli prítomný vojaci v plášťoch so zimnými doplnkami, tj v kabátoch s kožušinovým golierom, ale čiapky nemali kožušinové, ale klasické "dôstojnícke".
URL CZ: https://www.valka.cz/Rovnosata-Cestnej-straze-prezidenta-SR-t41339#160470Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rovnosata-Cestnej-straze-prezidenta-SR-t41339#160470Version : 0
Sú možné rôzne kombinácie uniformy. A nielen tejto - takže k zimným doplnkom sa môže nosiť aj obyčajná čiapka, záleží na rozhodnutí veliteľa. Jediná podmienka je, že celá jednotka má jednotnú ústroj. Jednotlivé povolené kombinácie rieši "Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, ktorým sa usta-novuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, použí-vanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov"
URL CZ: https://www.valka.cz/Rovnosata-Cestnej-straze-prezidenta-SR-t41339#160522Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rovnosata-Cestnej-straze-prezidenta-SR-t41339#160522Version : 0
MOD