Main Menu
User Menu

Rousek, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Rousek
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Rousek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.09.1878 Přibyslav u Nového Města /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rousek-Vaclav-t109234#386636Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Rousek
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Rousek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1889-DD.07.1897 Státní gymnasium, Rychnov nad Kněžnou
DD.10.1897-DD.09.1899 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta
DD.10.1900-DD.12.1902 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1899-DD.05.1900 Škola jednoročních dobrovolníků, Wien
DD.10.1904-DD.11.1905 Kurs pro vojenské auditory, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1900 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1903 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1907 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1910 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1916 major auditor rakousko-uherské branné moci
24.11.1918 major justiční služby
22.12.1922 podplukovník justiční služby
10.02.1925 plukovník justiční služby
01.08.1935 generál justiční služby
01.07.1937 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1935-DD.07.1937 Velitel : Úřad generálního vojenského prokurátora

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1899-DD.11.1899 jednoroční dobrovolník Vozatajského pluku č. 1, Wien
DD.11.1899-DD.05.1900 vojenské studium, Wien
DD.05.1900-DD.09.1900 velitel vozatajské čety Vozatajského pluku č. 1, Wien
DD.08.1903-DD.10.1904 praktikant Divisního soudu, Kraków
DD.10.1904-DD.11.1905 vojenské studium, Wien
DD.11.1905-DD.08.1908 vyšetřující soudce Zeměbraneckého divisního soudu, Kraków
DD.08.1908-DD.05.1909 vyšetřující soudce Zeměbraneckého divisního soudu, Ljublanja
DD.05.1909-DD.07.1914 vyšetřující soudce Zeměbraneckého divisního soudu, Trient
DD.07.1914-DD.05.1915 soudce polního soudu Zeměbranecké pěší divise č. 21, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.11.1916 soudce zvláštního polního soudu při německé Jižní armádě, východoevropské válčiště
DD.11.1916-DD.07.1917 soudce polního soudu Zemského četnického velitelství pro Halič, Lwów
DD.07.1917-DD.10.1918 přednosta Zeměbraneckého divisního soudu, Lwów
DD.10.1918-DD.11.1918 mimo službu
DD.11.1918-DD.06.1919 náměstek prokurátora Úřadu vojenského zástupce, Plzeň
DD.06.1919-DD.10.1919 vojenský prokurátor Vyššího polního soudu východní skupiny, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.02.1920 přednosta Divisního soudu, Užhorod
DD.02.1920-DD.02.1923 přednosta Divisního soudu, Košice
DD.02.1923-DD.10.1929 přednosta Úřadu vojenského prokurátora, Bratislava
DD.10.1929-DD.07.1935 náměstek generálního prokurátora Úřadu generálního vojenského prokurátora, Praha
DD.07.1935-DD.06.1937 zatímní generální prokurátor Úřadu generálního vojenského prokurátora, Praha
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rousek-Vaclav-t109234#386637Verze : 0
MOD