Main Menu
User Menu

Rotmistrov, Pavel Alexejevič

Pavel Alexeyevich Rotmistrov

Павел Алексеевич Ротмистров

     
Příjmení:
Surname:
Rotmistrov
Jméno:
Given Name:
Pavel Alexejevič
Jméno v originále:
Original Name:
Павел Алексеевич Ротмистров
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Maršál tankového vojska
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Doktor vojenských věd
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.06.1901 Skorovo
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.04.1982
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel, 5. gardová tanková armáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.peoples.ru
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rotmistrov.jpg
URL : https://www.valka.cz/Rotmistrov-Pavel-Alexejevic-t36574#422429Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Rotmistrov
Jméno:
Given Name:
Pavel Alexejevič
Jméno v originále:
Original Name:
Павел Алексеевич Ротмистров
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
21.07.1942 generálmajor tankového vojska
29.12.1942 generálporučík tankového vojska
20.10.1943 generálplukovník tankového vojska
21.02.1944 maršal tankového vojska
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
17.04.1942-29.12.1942 Velitel : 7. tankový sbor
29.12.1942-22.02.1943 Velitel : 3. gardový tankový sbor
25.02.1943-20.10.1943 Velitel : 5. gardová tanková armáda
20.10.1943-21.02.1944 Velitel : 5. gardová tanková armáda
21.02.1944-08.08.1944 Velitel : 5. gardová tanková armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.peoples.ru
URL : https://www.valka.cz/Rotmistrov-Pavel-Alexejevic-t36574#422431Verze : 0
MOD
Maršal tankového vojska Pavel Alexejevič Rotmistrov
Маршал бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров

* 23. 06. 1901
+ 06. 04. 1982

Narodil sa 23.06.1941 v dedine Skorovo, Seližarský rajón Tverskej oblasti v roľníckej rodine. Prvé vzdelanie dostal v 4-ročnej dedinskej škole.

Do RKKA vstúpil v roku 1919, kedy bol zaradený ako radový vojak do Samarského robotníckeho pluku, s ktorým sa zúčastnil bojov pri Bugulme proti vojskám admirála Kolčaka. Neskôr bol poslaný do vojensko-inžinierskych kurzov. Po ich absolvovaní bol zaradený do 42. etapového (doplňovacieho?) práporu 16. armády Západného frontu. Zúčastnil sa potlačenia Kronštadtskej vzbury, kde bol zranený.

Po absolvovaní Smolenskej pechotnej školy pôsobil vo funkcii politruka roty pri 149. streleckom pluku a potom vo Vladimire ako politruk divízneho jazdeckého prieskumu.

V roku 1924 ukončil štúdium na Vojenskej škole Všeruského ústredného výkonného výboru ( имени ВЦИК). Bol zaradený k 31. pluku 11. streleckej divízie ako veliteľ čaty, neskôr velil rote, batérii a pôsobil ako zástupca veliteľa práporu. V roku 1928 nastúpil k štúdiu na Frunzeho vojenskej akadémii (Vojennaja akademia imeni M.V. Frunze), ktorú ukončil v roku 1931. Od tohto roku pôsobil na Ďalekom východe najprv ako náčelník 1. oddelenia štábu Zabajkalskej streleckej divízie v Čite, od roku 1934 náčelník sektoru a náčelník operačného oddelenia OKDVA (Osobaja krasnoznamennaja daľnevostočnaja armia - ОКДВА). Od júna roku 1937 velil 63. streleckému pluku 21. Prímorskej divízie.
Bol vyšetrovaný v súvislosti s perzekúciami v armáde, ale mal šťastie. Bola mu znížená hodnosť a bol prevelený do Vojenskej akadémie mechanizácie a motorizácie RKKA, kde prednášal na katedre taktiky obrnených vojsk, pričom v roku 1939 obhájil dizertačnú prácu a stal sa docentom a kandidátom vied.

Počas Zimnej vojny najskôr velil tankovému práporu (od novembra 1939), potom bol náčelníkom štábu tankovej brigády. V decembri 1940 roku sa stal zástupcom veliteľa 5. tankovej divízie a od mája 1941 roku náčelníkom štábu 3. mechanizovaného zboru.
V tejto funkcii ho zastihol začiatok Veľkej vlasteneckej vojny.

Štáb zboru sa dostal do obkľúčenia, odkiaľ sa skupine vojakov spolu s Rotmistrovom podarilo prebiť. Zbor bol rozpustený a plukovník Rotmistrov sa stal v septembri 1941 veliteľom
8. tankovej brigády, ktorá pôsobila v rámci Severozápadného frontu. V októbri brigáda zvádzala ťažké boje o mesto Kalinin.

Začiatkom roku 1942 sa začalo formovanie 7. tankového zboru a Rotmistrov bol menovaný jeho veliteľom. V júni 1942 zbor v zostave 5. tankovej armády bojoval pri Jeľci. Neskôr sa Rotmistrovov zbor zúčastnil bojov pri Stalingrade. Mal zásluhy pri zastavení Mansteinovho pokusu o uvoľnenie obkľúčenej 6. armády.

V polovici februára 1943 sa Rotmistrov stal veliteľom novoformovanej 5. gardovej tankovej armády. A samozrejme nasleduje všeobecne známe nasadenie tejto armády pri Prochorovke v rámci bitky u Kurska. Neskôr sa armáda generálplukovníka Rotmistrova angažovala pri prechode Dnepra, oslobodila Krivoj Rog a Kirovograd.
Dňa 21.02. 1944 bol Rotmistrov povýšený do hodnosti maršala tankových vojsk. V auguste t.r. bol uvedený do funkcie zástupcu veliteľa tankových a mechanizovaných vojsk RKKA.

Po skončení vojny pôsobil vo funkcii veliteľa tankových a mechanizovaných vojsk pri Skupine okupačných sovietskych vojsk v Nemecku a od roku1947 v tej istej funkcii na Ďalekom východe.
V rokoch 1948 - 1956 bol náčelníkom katedry tankových a mechanizovaných vojsk a v rokoch 1956 - 1958 zástupca náčelníka katedry stratégie a operačného umenia na Vyššej vojenskej akadémii.
V roku 1953 Rotmistrov ukončil štúdium na Vojenskej akadémii generálneho štábu. V 1956 roku sa stal doktorom vojenských vied a v 1958 profesorom.

V rokoch 1958 až 1964 bol náčelníkom Vojenskej akadémie tankových vojsk.

Hodnosť hlavného maršala tankových vojsk mu bola udelená v roku 1962 a k 07.05.1965 sa stal držiteľom radu Hrdina Sovietskeho zväzu.
Od roku 1964 bol Rotmistrov pomocníkom ministra obrany ZSSR pre vyššie vojenské inštitúcie a od roku 1968 pôsobil v Skupine generálnych inšpektorov Ministerstva obrany ZSSR.

Zomrel 06.04.1982. Je pochovaný na Novodevičjom cintoríne v Moskve.

Vyznamenania:
Leninov rad - 6x
Rad Októbrovej revolúcie
Rad Červenej zástavy - 4x
Rad Suvorova 1. a 2. stupňa
Rad Kutuzova 1. stupňa
Rad Červenej hviezdy
Rad "Za službu vlasti v Ozbrojených silách ZSSR" 3. stupňa

Bibliografia:
Doba a tanky - Praha : Naše vojsko, 1974
Танковое сражение под Прохоровкой. М., 1960;
Танки на войне. М., 1975
Стальная гвардия. М., 1984


Zdroje:
www.hronos.km.ru
www.peoples.ru
wwii-soldat.narod.ru
https://www.weltkrieg.ru/persons/Rotmistrov/
https://ru.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Rotmistrov-Pavel-Alexejevic-t36574#245324Verze : 0
Několik portrétů Hrdiny Sovětského svazu, sovětského vojevůdce, Hlavního maršála obrněných a tankových vojsk, Doktora vojenských věd Pavla Aleksejeviče Rotmistrova
(Герой Советского Союза, советский военачальник, Главный маршал бронетанковых войск, доктор военных наук)
Rotmistrov, Pavel Alexejevič - Póza pro vojenského fotografa - Rotmistrov v brýlích
oblast Prochorovky, červenec 1943
pramen.
https://www.hrono.ru/biograf/bio_r/rotmistrov.html

Póza pro vojenského fotografa - Rotmistrov v brýlích
oblast Prochorovky, červenec 1943
pramen.
https://www.hrono.ru/biograf/bio_r/rotmistrov.html

Rotmistrov, Pavel Alexejevič - Velitelem čety 31. pluku 11. střelecké divize - r. 1926
pramen:
https://www.hrono.ru/biograf/bio_r/rotmistrov.html

Velitelem čety 31. pluku 11. střelecké divize - r. 1926
pramen:
https://www.hrono.ru/biograf/bio_r/rotmistrov.html

Rotmistrov, Pavel Alexejevič - Malý oficielní portrét
pramen:https://bse.sci-lib.com/particle024042.html

Malý oficielní portrét
pramen:https://bse.sci-lib.com/particle024042.html

Rotmistrov, Pavel Alexejevič - Velký oficielní portrét Maršála SSSR
pramen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/6/6a/Rotmistrov.jpg

Velký oficielní portrét Maršála SSSR
pramen:
upload.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Rotmistrov-Pavel-Alexejevic-t36574#245332Verze : 0