Main Menu
User Menu
Reklama

Rota útočné vozby 6/3 /lehkých tanků pěchotních/ [1935-1936]

6th Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Light Infantry Tanks/

     
Název:
Name:
Rota útočné vozby 6/3 /lehkých tanků pěchotních/
Originální název:
Original Name:
Rota útočné vozby 6/3 /lehkých tanků pěchotních/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1936
Nástupce:
Successor:
Rota útočné vozby 5/3 /lehkých tanků pěchotních/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1935-01.10.1936 Prapor útočné vozby II/3 /lehkých tanků pěchotních/
Dislokace:
Deployed:
15.09.1935-17.09.1936 Milovice, barákový tábor
17.09.1936-01.10.1936 Přáslavice, barákový tábor
Velitel:
Commander:
15.09.1935-DD.MM.1935 Knára, Jan (nadporučík pěchoty)
Výzbroj:
Armament:
19.12.1935-01.10.1936 lehký tank vz. 34 / 13.522
19.12.1935-01.10.1936 lehký tank vz. 34 / 13.523
19.12.1935-01.10.1936 lehký tank vz. 34 / 13.524
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-6-3-lehkych-tanku-pechotnich-1935-1936-t68864#241773Verze : 0
MOD
Rota vznikla nově 15. září 1935 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.619/Dův.-I./1.odděl.1935.
Nacházela se v Milovicích a od září 1936 v Přáslavicích, podléhala velitelství Praporu útočné vozby II/3 [1935-1938].
Rota byla 1. října 1936, na základě vý-no-su Ministerstva národní obrany, čj. 8.492/Dův.-I./1.odděl.1936, přejmenována na Rotu útočné vozby 5/3 [1936-1938].


Veliteli roty byli:

nadporučík pěchoty Jan Knára (říjen 1935 -


Informační zdroje:

Prameny:

Literatura:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-6-3-lehkych-tanku-pechotnich-1935-1936-t68864#241913Verze : 0
MOD