Main Menu
User Menu

Rota útočné vozby 5/2 /lehkých tanků jezdeckých/ [1937-1938]

5th Armoured Company of the 2nd Armoured Regiment /Light Cavalry Tanks/

     
Název:
Name:
Rota útočné vozby 5/2 /lehkých tanků jezdeckých/
Originální název:
Original Name:
Rota útočné vozby 5/2 /lehkých tanků jezdeckých/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1937
Předchůdce:
Predecessor:
Rota útočné vozby 4/2 /lehkých tanků jezdeckých/
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1938
Nástupce:
Successor:
Rota útočné vozby 5/2 /lehkých tanků/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1937-15.09.1938 Prapor útočné vozby I/2 /kombinovaný/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1937-15.09.1938 Vyškov, Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Velitel:
Commander:
01.10.1937-
Výzbroj:
Armament:
01.10.1937-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby 2
Fidler, Jiří: Pluk útočné vozby 2 (1935–1939). In: Sborník Vysoké vojenské školy pozemního vojska Vyškov, řada C, číslo 2. Vyškov, VVŠ PV 1992, s. 93-105.
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-5-2-lehkych-tanku-jezdeckych-1937-1938-t102455#369216Verze : 0
MOD