Main Menu
User Menu

Rota útočné vozby 01/3 [1938-1939]

vojsková setnina pěchoty

Rota útočné vozby 1/3 /tančíků a obrněných automobilů/ [1938-1939]


Rota vznikla nově
Nacházela se v Turčianském Svätém Martině a podléhala velitelství Praporu útočné vozby I/3 [1938-1939].
URL CZ: https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-01-3-1938-1939-t68846#241727Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/vojskova-setnina-pechoty-t68846#241727Version : 0
MOD
Veliteli roty byli:
URL CZ: https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-01-3-1938-1939-t68846#241728Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/vojskova-setnina-pechoty-t68846#241728Version : 0
MOD
Ve výzbroji se nacházely:
URL CZ: https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-01-3-1938-1939-t68846#241729Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/vojskova-setnina-pechoty-t68846#241729Version : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:


Literatura:
URL CZ: https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-01-3-1938-1939-t68846#241749Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/vojskova-setnina-pechoty-t68846#241749Version : 0
MOD