Main Menu
User Menu

Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 4 [1936-1938]

Heavy Weapon Company of the 4th Bicycle Battalion

     
Název:
Name:
Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 4
Originální název:
Original Name:
Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 267
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1936-24.09.1938 Cyklistický prapor 4
Dislokace:
Deployed:
01.10.1936-24.09.1938 Louny, ? /
Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Cyklistický prapor 4
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rota-doprovodnych-zbrani-cyklistickeho-praporu-4-1936-1938-t166668#501529Verze : 0
MOD