Main Menu
User Menu

Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 2 [1936-1938]

Heavy Weapons Company of the 2nd Bicycle Battalion

     
Název:
Name:
Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 2
Originální název:
Original Name:
Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 265
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1936-24.09.1938 Cyklistický prapor 2
Dislokace:
Deployed:
1..0..936--4..9..938 url=www.valka.cz], Cyklistické kasárny /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Cyklistický prapor 2
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rota-doprovodnych-zbrani-cyklistickeho-praporu-2-1936-1938-t166568#501318Verze : 0
MOD