Main Menu
User Menu
Rondel (Pravěk)


Dá se charakterizovat jako první (nejstarší) sociokulturní místa Evropanů, která se objevují mezi prvními v Podunají. Objevují se v období mladší Vypíchané keramiky (VK), ale většího rozmachu zaznamenal v následujícím období Moravské Malované keramiky (MMK) (též zván Lengyel). Charakteristický je pro ně kruhovitý příkopovitý půdorys, většinou se 4 vstupy a to většinou na hlavní světové strany. Podle počtu hrotitých příkopů je dělíme na jednoduché (1 příkop) až trojité (příkopy 3). Podle regionů se odlišují, jejich průměr kolísá asi od 50 m do asi 200 m. Nejčastěji jsou situovány na nejvyšších polohách mateřského sídliště s místem dobrého výhledu do kraje. Nebyly osídleny a objekty jež se zde nacházejí měly spíš snad kultovní důvod (např. obětiště). Najdou se ale i neurčitelné objektyu nichž nelze přesně určit jejich důvod určení.
Některé rondely MMK:
Hornsburg (Rakousko), Těšetice - Kyjovice, Lochenice (ČR), Bučany a Svodín (SR)
Jiným typem je "rondelové" opevnění výšinné osady na Skalce u Velimi (Lužická kultura - Mladší doba bronzová)


Literatura:
Podborský,V. : 2002. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno.
URL : https://www.valka.cz/Rondel-Pravek-t54831#202339Verze : 0