Ritter, Hans

     
Příjmení:
Surname:
Ritter Ritter
Jméno:
Given Name:
Hans Hans
Jméno v originále:
Original Name:
Hans Ritter
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál letectva General of the Flyers
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.03.1893 Harburg /
02.03.1893 Harburg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.05.1991 Mnichov
21.05.1991 Mnichov
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Inšpektor námorného letectva Inspector Of Sea-Flying
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Ritter-Hans-t125171#425272 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Ritter Ritter
Jméno:
Given Name:
Hans Hans
Jméno v originále:
Original Name:
Hans Ritter
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.04.1913 námořní praporčík
22.03.1915 námořní poručík
25.12.1917 námořní nadporučík
01.04.1922 kapitánporučík
01.05.1930 korvetní kapitán
01.09.1935 fregatní kapitán
01.10.1935 podplukovník (Luftwaffe)
01.04.1936 plukovník
01.01.1939 generálmajor
01.11.1940 generálporučík
01.04.1942 generál letectva
01.04.1913 Fähnrich zur See
22.03.1915 Leutnant zur See
25.12.1917 Oberleutnant zur See
01.04.1922 Kapitänleutnant
01.05.1930 Korvettenkapitän
01.09.1935 Fregattenkapitän
01.10.1935 Oberstleutnant (Luftwaffe)
01.04.1936 Oberst
01.01.1939 Generalmajor
01.11.1940 Generalleutnant
01.04.1942 General der Flieger
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Ritter-Hans-t125171#425273 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více