Main Menu
User Menu
Reklama

Říšský kriminální ředitel

Reich Criminal Director

Reichskriminaldirektor

Automaticky vytvořený seznam držitelů včetně osob později povýšených do vyšší hodnosti
An automatically generated list of holders including persons later promoted to a higher rank

  • Více informací o hodnosti


URL : https://www.valka.cz/Rissky-kriminalni-reditel-t236274#653074Verze : 1
MOD
Reklama