Ridley, Cyril Burfield

     
Příjmení:
Surname:
Ridley Ridley
Jméno:
Given Name:
Cyril Burfield Cyril Burfield
Jméno v originále:
Original Name:
Cyril Burfield Ridley
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán Flight Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.01.1895 Esher, Surrey /
15.01.1895 Esher, Surrey /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.05.1920 Lindenthal, Kolín nad Rýnem /
17.05.1920 Lindenthal, Cologne /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso a ničitel balónů 1. sv. v. s 11 sestřely [8 sražených do neřízeného pádu (6 sám, 2 sdílel) a 3 zničené (1 sám, 2 sdílel)], z toho 2 balóny [zničené (sdílel)]
- před válkou konstruoval jak letadla, tak kluzáky, se kterými se zúčastnil mnoha soutěží
- zahynul ve vzdušné srážce s Johnem De Pencierem
- english flying ace and balloons buster with 11 claims [8 driven out of control (6 solo, 2 shared) and 3 destroyed (1 solo, 2 shared)], thereof 2 balloons [destroyed (shared)]
- before the war constructed both powered and unpowered model aircraft, taking part in numerous events
- died in mid-air collision with John De Pencier
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyril_Ridley
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Ridley-Cyril-Burfield-t237425#656298 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Ridley Ridley
Jméno:
Given Name:
Cyril Burfield Cyril Burfield
Jméno v originále:
Original Name:
Cyril Burfield Ridley
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Arundel House School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Arundel House School
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.06.1916 poručík (dočas., na zk.)
DD.10.1916 poručík
01.10.1917 nadporučík
24.10.1919 kapitán
25.06.1916 Flight Sub-Lieutenant (temp., on prob.)
DD.10.1916 Flight Sub-Lieutenant
01.10.1917 Flight Lieutenant
24.10.1919 Flight Lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
22.06.1916-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.MM.1916-01.04.1918 1. námořní peruť RNAS (pilot)
01.04.1918-10.07.1918 201. peruť RAF (pilot)
10.07.1918-DD.11.1918 válečný zajatec
DD.11.1918-28.02.1919 RAF
28.02.1919-24.10.1919 seznam nezaměstnaných RAF
24.10.1919-17.05.1920 12. peruť RAF (pilot)
22.06.1916-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.MM.1916-01.04.1918 No. 1 Naval Squadron RNAS (pilot)
01.04.1918-10.07.1918 No. 201 Squadron RAF (pilot)
10.07.1918-DD.11.1918 Prisoner of War
DD.11.1918-28.02.1919 RAF
28.02.1919-24.10.1919 unemployed list of RAF
24.10.1919-17.05.1920 No. 12 Squadron RAF (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- letecký certifikát Královského aeroklubu č. 2474 (20.02.1916) Royal Aero Club Aviator's Certificate no. 2474 (20.02.1916)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyril_Ridley
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Ridley-Cyril-Burfield-t237425#656300 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více