Richter, Wilhelm

     
Příjmení:
Surname:
Richter Richter
Jméno:
Given Name:
Wilhelm Wilhelm
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Richter
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.09.1892 Hirschberg /
17.09.1892 Hirschberg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.02.1971
04.02.1971
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel, 716. pěší divize Commander, 716th Infantry Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.reocities.com
URL : https://www.valka.cz/Richter-Wilhelm-t126254#428310 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Richter Richter
Jméno:
Given Name:
Wilhelm Wilhelm
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Richter
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.03.1913 praporečný junker
18.06.1914 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
01.10.1936 podplukovník
01.08.1939 plukovník
01.03.1943 generálmajor
01.04.1944 generálporučík
07.03.1913 Fahnenjunker
18.06.1914 Leutnant
DD.MM.RRRR Oberleutnant
DD.MM.RRRR Hauptmann
DD.MM.RRRR Major
01.10.1936 Lieutenant Colonel
01.08.1939 Oberst
01.03.1943 Generalmajor
01.04.1944 Generalleutnant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.reocities.com
URL : https://www.valka.cz/Richter-Wilhelm-t126254#465962 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více