Main Menu
User Menu

Republika Tádžikistán

Republic of Tajikistan

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Státní útvary Datum Událost

26.12.1991 Soviet republík Najvyššieho sovietu ZSSR prijal deklaráciu č. 142-N (142-Н), ktorá oficiálne uznáva rozpustenie ZSSR ako štátu a subjektu medzinárodného práva. Tým fakticky zaniká Zväz sovietskych socialistických republík.
URL : https://www.valka.cz/Republika-Tadzikistan-t230401#689220Verze : 0
MOD
Chronológia vzniku Republiky Tadžikistan a jej ozbrojenyćh síl počas rozpadu ZSSR: ...pracovné, bude priebežne dopĺňané...


17.03.1991 - všezväzové referendum o zachovaní ZSSR. ...doplniť vyśledky za Tadžikistan...


19.-21.08.1991 - pokus o štátny prevrat v Moskve08.12.1991 - podpísanie Bielovežskej zmluvy (oficiálne Zmluva o založení Spoločenstva nezávislých štátov) najvyššími predstaviteľmi Ruska, Ukrajiny a Bieloruska


21.12.1991 - Almatská deklarácia, ktorou sa za zakladajúcich členov SNŠ považujú aj zostávajúce štáty ZSSR s výnimkou Litvy, Lotyšska, Estónska a Gruzínska. Súčasťou tejto deklarácie je aj faktické odobratie právomoci najvyššieho veliteľa Ozbrojených síl ZSSR z rúk prezidenta Gorbačova a udelenie týchto právomocí ministrovi obrany ZSSR maršálovi Šapošnikovovi


25.12.1991 - sovietsky prezident Michail Gorbačov podáva demisiu


26.12.1991 - deklarácia Najvyššieho sovietu ZSSR, ktorou je ZSSR oficiálne rozpustené


30.12.1991 - zasadanie predstaviteľov SNŠ v Minsku, kde sa rozhodlo o transformácii Ministerstva obrany ZSSR a Ozbrojených síl ZSSR na Hlavné veliteľstvo Spoločných ozbrojených síl SNŠ a Spoločné ozbrojené sily SNŠ


14.02.1992 - podpísanie vykonávacích dohôd medzi členskými štátmi SNŠ o vytvorení Spoločných ozbrojených síl SNŠ. Tento postup mal umožniť postupné rozdelenie Ozbrojených síl ZSSR medzi jednotlivé štáty tak, aby v prechodnom období bolo zabezpečené jednotné velenie a tiež ochrana vonkajších hraníc SNŠ. Z členskýh štátov SNŠ tieto dohody nepodpísala Ukrajina a Moldavsko, čím reálne ministerstvá obrany oboch krajín prevzali kontrolu nad všetkými súčasťami Sovietskych ozbrojených síl dislokovaných na ich území.


15.05.1992 - počas rokovaní v Taškente je predstaviteľmi Arménska, Uzbekistanu, Kirgizska, Ruska, Kazachstanu a Tadžikistanu podpíaná Zmluva o kolektívnej bezpečnosti a zároveň sa rozdelili posledné útvary a zväzky dislokované v republikách Strednej Ázie.


29.05.1992 - v dôsledku ozbrojeného konfliktu prebiehajúceho na území Tadžickej republiky sa pozastavuje proces odovzdávania formácií Spoločných ozbrojených síl SNŠ dislokovaných na území Tadžikistanu do podriadenosti miestnych orgánov s výnimkou časti jednotiek PVO, ktoré prechádzajú do podriadenosti Uzbekistanu. Tadžická vláda má pod svojou kontrolu len jednotky domobrany, samostatný mechanizovaný pluk CO a niektoré útvary Vojsk ministerstva vnútra ZSSR.


09.09.1992 - ruský prezident vydáva nariadenie na základe ktorého prechádzajú zväzky a útvary bývalých sovietskych ozbrojených síl dislokované na území Tadžikistanu pod jurisdikciu Ruskej federácie z dôvodu pretrvávajúceho konfliktu v krajine (rozkaz je realizovaný nariadením Miinistra obrany Ruskej federácie zo dňa 22.09.1992)
Zdroj: archív autora
cis.minsk.by
ru.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Yeltsin
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Republika-Tadzikistan-t230401#689219Verze : 3
MOD