Main Menu
User Menu

Republika Severní Makedonie (Makedonie)

Republic of North Macedonia (Macedonia)

Република Северна Македонија / Republika Severna Makedonija / Republika e Maqedonisë së Veriut

Český název:
Czech name:
Makedonie
Originální název:
Original name:
Republika Makedonija
Anglický název:
English name:
Macedonia
Hlavní město:
Capital:
Skopje
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
84 magistrátů / 84 municipalities
Úřední jazyk:
Languages:
makedonština / Macedonian
Měna:
Currency:
denár (MKD) / Macedonian denars
Ozbrojené složky:
Military branches:
Armáda Makedonské republiky: společné operační velitelství pro letecké křídlo a pluk speciálních operací / Army of the Republic of Macedonia: Joint Operational Command, with subordinate Air Wing, Special Operations Regiment
Mezinárodní organizace:
International organizations :
BIS, CE, CEI, EAPC, EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel / observer), IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, OIF, OPCW, OSCE, PCA, PFP, SECI, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area :
(km2)
25 333
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Golem Korab (Maja e Korabit) (2 764 m)
nejnižší bod / lowest point - řeka Vardar (50 m) / Vardar River
Klima:
Climate:
mírný pás / temperate
Geografická poloha:
Location:
jihovýchodní Evropa / Southeastern Europe
Sousední státy:
Neighbours:
Albánie, Bulharsko, Řecko, Kosovo, Srbsko / Albania, Bulgaria, Greece, Kosovo, Serbia
Vznik:
Independence:
8.9.1991
Počet obyvatel:
Population:
r.2009 - 2 066 718
Národnostní složení:
Ethnic groups :
64.2% Makedonci / Macedonian
25,2% Albánci / Albanian
3,9% Turci / Turkish
2,7% Romové / Roma
1,8% Srbové / Serb
2,2% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
64,7% ortodoxní Makedonci / Macedonian Orthodox
33,3% muslimové / Muslim
0,37% ostatní křesťané / other Christian
1,63% ostatní nebo nespecifikováno / other and unspecified
ISO: MKD
Internetová doména:
Internet country code :
.mk
Časové pásmo :
Time zone :
+1
Poznámka:
Note:
Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Republika-Severni-Makedonie-Makedonie-t84224#309361Verze : 0
Pracovný prehľad štátnych celkov na území súčasnej Macedónskej republiky:

ISO
Štát
Obdobie
Zástava
Poznámka
link
MKD
Makedonie
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
do 1371
vo výstavbe
-
-
-
-
26.09.1371-DD.MM.1473

Osmanský emirát
https://www.valka.cz/images/flags/tur2.gif
-
-
DD.MM.1473-DD.MM.1517

Osmanská říše
https://www.valka.cz/images/flags/tur2.gif
-
-
DD.MM.1517-25.10.1689

Osmanská říše
https://www.valka.cz/images/flags/tur3.gif
-
-
25.10.1689-DD.11.1689

území okupuje Rakouské arcivévodství
https://www.valka.cz/images/flags/aut1.gif
-
-
DD.10.1689-DD.12.1689

Kumanovské vojvodství
https://www.valka.cz/images/flags/mkd1.gif
-
-
DD.12.1689-DD.MM.1844

Osmanská říše
https://www.valka.cz/images/flags/tur3.gif
-
-
DD.MM.1844-10.08.1913

Osmanská říše
https://www.valka.cz/images/flags/tur4.gif
-
-
02.08.1903-13.08.1903

Kruševská republika
https://www.valka.cz/images/flags/mkd2.gif
-
-
10.08.1913-DD.10.1915

Srbské království
https://www.valka.cz/images/flags/srb2.gif


DD.10.1915-29.09.1918

území okupuje Bulharské království
https://www.valka.cz/images/flags/bgr2.gif
-
-
29.09.1918-01.12.1918

Srbské království
https://www.valka.cz/images/flags/srb2.gif
-
-
01.12.1918-03.10.1929

Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
https://www.valka.cz/images/flags/yug2.gif
-
-
03.10.1929-17.04.1941

Království Jugoslávie
https://www.valka.cz/images/flags/yug2.gif


17.04.1941-29.06.1941

část území okupuje Italské království
https://www.valka.cz/images/flags/ita1.gif


DD.04.1941-08.09.1944

část území okupuje Bulharské království
https://www.valka.cz/images/flags/bgr2.gif


29.06.1941-08.09.1943

časť územia okupuje Albánské království (italský protektorát)
https://www.valka.cz/images/flags/alb5.gif


08.09.1943-19.11.1944

Velkoněmecká říše
https://www.valka.cz/images/flags/deu2.gif


08.09.1943-20.10.1944

Albánské království (nemecký protektorát)
https://www.valka.cz/images/flags/alb6.gif

Nezávislý stát Makedonie /
Independent state of Macedonia

08.09.1944-13.11.1944


https://www.valka.cz/images/flags/mkd3.gif
-
Demokratická federativní Jugoslávie /
Democratic Federal Yugoslavia

29.11.1943-29.11.1945

-
https://www.valka.cz/images/flags/yug3.gif
-
Federativní lidová republika Jugoslávie
Federal People's Republic of Yugoslavia

29.11.1945-07.04.1963

-
https://www.valka.cz/images/flags/yug4.gif
YUG
Socialistická federativní republika Jugoslávie /
Socialist Federal Republic of Yugoslavia

07.04.1963-17.09.1991

-
https://www.valka.cz/images/flags/yug4.gif
MKD
Republika Makedonie /
Republic of Macedonia

17.09.1991-11.02.2019
(do 11.07.1992)
(do 05.10.1995)

mezinárodní název: Bývalá juhoslovanská republika Makedonie /
Former Yugoslav Republic of Macedonia
https://www.valka.cz/images/flags/mkd4.gif (do 11.07.1992)
https://www.valka.cz/images/flags/mkd5.gif (do 05.10.1995)
https://www.valka.cz/images/flags/mkd.gif
MKD
Republika Severní Makedonie /
Republic of North Macedonia

12.02.2019-

-
https://www.valka.cz/images/flags/mkd.gif
URL : https://www.valka.cz/Republika-Severni-Makedonie-Makedonie-t84224#346010Verze : 7
MOD