Reid, George Ranald MacFarlane

Sir George Ranald MacFarlane Reid
     
Příjmení:
Surname:
Reid Reid
Jméno:
Given Name:
George Ranald MacFarlane George Ranald MacFarlane
Jméno v originále:
Original Name:
Sir George Ranald MacFarlane Reid
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
letecký vicemaršál Air Vice Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
rytíř Knight
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.10.1893 Ardeer, North Ayrshire /
25.10.1893 Ardeer, North Ayrshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.05.1991
19.05.1991
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Západní Afriky
- velitel 54. skupiny RAF
- velitel britských sil v Adenu
- commander of West Africa
- commander of No. 54 Group RAF
- commander of British Forces Aden
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- skotské eso na dvoumístném stroji 1. sv. v. s 9 sestřely [6 zničených (5 sám, 1 sdílel), 2 sražené do neřízeného pádu (sám) a 1 donucený k přistání (sám)]
- jeho pozorovatel Laurence Scott s ním dosáhl všech svých 6 sestřelů
- scottish two-seater ace of WW1 with 9 claims [6 destroyed (5 solo, 1 shared), 2 driven out of control (solo) and 1 forced to land (solo)]
- his observer Laurence Scott achieved all his 6 claims with him
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ranald_Reid
www.theaerodrome.com
https://www.rafweb.org/Biographies/Reid.htm
URL : https://www.valka.cz/Reid-George-Ranald-MacFarlane-t239449#661696 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Reid Reid
Jméno:
Given Name:
George Ranald MacFarlane George Ranald MacFarlane
Jméno v originále:
Original Name:
Sir George Ranald MacFarlane Reid
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1915-16.10.1915 vojenská škola, Montrose
DD.11.1917-DD.11.1917 škola speciálního létání, Gosport
23.08.1921-23.04.1924 škola vojenské administrativy, Chisledon
20.01.1930-20.12.1930 štábní kolej RAF
19.01.1932-25.03.1933 imperiální obranná kolej
DD.MM.1915-16.10.1915 Military School, Montrose
DD.11.1917-DD.11.1917 School of Special Flying, Gosport
23.08.1921-23.04.1924 School of Military Administration, Chisledon
20.01.1930-20.12.1930 RAF Staff College
19.01.1932-25.03.1933 Imperial Defence College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.08.1914 poručík (dočas.)
16.02.1915 poručík
20.02.1916 nadporučík
19.06.1916 kapitán (dočas.)
10.02.1917 major (dočas.)
18.02.1917 kapitán
01.08.1919 major
01.07.1925 podplukovník
01.07.1932 plukovník
01.07.1936 letecký komodor
01.04.1939 letecký vicemaršál
15.08.1914 2nd Lieutenant (temp.)
16.02.1915 2nd Lieutenant
20.02.1916 Lieutenant
19.06.1916 Captain (temp.)
10.02.1917 Major (temp.)
18.02.1917 Captain
01.08.1919 Squadron Leader
01.07.1925 Wing Commander
01.07.1932 Group Captain
01.07.1936 Air Commodore
01.04.1939 Air Vice Marshal
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-15.08.1914 důstojnický výcvikový sbor
15.08.1914-DD.01.1915 4. prapor, Argyllští a Sutherlandští horalové
DD.01.1915-DD.MM.1915 2. prapor, Černá hlídka
15.11.1915-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor (letecký důstojník)
DD.MM.1915-28.03.1916 25. peruť RFC (pilot)
28.03.1916-07.04.1916 hospitalizace
21.06.1916-27.12.1916 20. peruť RFC (velitel letky)
27.12.1916-27.03.1917 domácí zařízení
28.03.1917-24.11.1917 18. peruť RFC (velitel)
24.11.1917-DD.11.1917 domácí zařízení
DD.11.1917-25.07.1918 1. letecký výcviková škola (velitel)
25.07.1918-26.10.1918 211. peruť RAF (velitel)
26.10.1918-02.11.1918 41. Stacionární nemocnice
25.02.1919-09.03.1919 22. křídlo RAF
09.03.1919-18.03.1919 206. peruť RAF (velitel)
18.03.1919-25.03.1919 36. stanice zúčtování ztrát
13.04.1919-DD.MM.1919 11. křídlo RAF
01.02.1920-31.12.1920 47. peruť RAF (velitel)
31.12.1920-23.08.1921 1. škola technického výcviku
23.04.1924-15.09.1925 99. peruť RAF (velitel)
15.09.1925-08.09.1927 RAF Spittlegate (velitel)
08.09.1927-20.01.1930 RAF Chartúm (vyšší důstojník RAF)
20.12.1930-19.01.1932 štáb velitelství Wessexské bombardovací oblasti
19.01.1932-03.10.1935 Washington, D.C. (letecký atašé)
03.10.1935-04.09.1936 RAF Upper Heyford (velitel)
04.09.1936-28.09.1938 RAF Halton/1. škola technického výcviku (velitel)
28.09.1938-18.07.1941 britské síly v Adenu (velitel)
18.07.1941-21.06.1943 ústřední velitelství leteckého výcviku (velitel)
21.06.1943-14.12.1944 54. skupina RAF (velitel)
14.12.1944-20.01.1946 Západní Afrika (velitel)
20.01.1946-DD.MM.RRRR odchod do výslužby
DD.MM.RRRR-15.08.1914 Officer Training Corps
15.08.1914-DD.01.1915 4th Battalion, Argyll and Sutherland Highlanders
DD.01.1915-DD.MM.1915 2nd Battalion, Black Watch
15.11.1915-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps (flying officer)
DD.MM.1915-28.03.1916 No. 25 Squadron RFC (pilot)
28.03.1916-07.04.1916 hospitalisation
21.06.1916-27.12.1916 No. 20 Squadron RFC (flight commander)
27.12.1916-27.03.1917 Home Establishment
28.03.1917-24.11.1917 No. 18 Squadron RFC (commander)
24.11.1917-DD.11.1917 Home Establishment
DD.11.1917-25.07.1918 No. 1 Flying Training School (commander)
25.07.1918-26.10.1918 No. 211 Squadron RAF (commander)
26.10.1918-02.11.1918 No. 41 Stationary Hospital
25.02.1919-09.03.1919 No. 22 Wing RAF
09.03.1919-18.03.1919 No. 206 Squadron RAF (commander)
18.03.1919-25.03.1919 No. 36 Casualty Clearing Station
13.04.1919-DD.MM.1919 No. 11 Wing RAF
01.02.1920-31.12.1920 No. 47 Squadron RAF (commander)
31.12.1920-23.08.1921 No. 1 School of Technical Training
23.04.1924-15.09.1925 No. 99 Squadron RAF (commander)
15.09.1925-08.09.1927 RAF Spittlegate (commander)
08.09.1927-20.01.1930 RAF Khartoum (Senior RAF Officer)
20.12.1930-19.01.1932 Staff HQ Wessex Bombing Area
19.01.1932-03.10.1935 Washington, D.C. (air attaché)
03.10.1935-04.09.1936 RAF Upper Heyford (commander)
04.09.1936-28.09.1938 RAF Halton/No. 1 School of Technical Training (commander)
28.09.1938-18.07.1941 British Forces in Aden (commander)
18.07.1941-21.06.1943 HQ Flying Training Command (commander)
21.06.1943-14.12.1944 No. 54 Group RAF (commander)
14.12.1944-20.01.1946 West Africa (commander)
20.01.1946-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- letecký certifikát Královského aeroklubu č. 1900 (16.10.1915) - Aviator's Certificate of Royal Aero Club No. 1900 (16.10.1915)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ranald_Reid
www.theaerodrome.com
https://www.rafweb.org/Biographies/Reid.htm
URL : https://www.valka.cz/Reid-George-Ranald-MacFarlane-t239449#661710 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více