Main Menu
User Menu
Reduit


Tříboká pevnostní stavba uvnitř ravelinu zesilující jeho obranu.
URL : https://www.valka.cz/Reduit-t23974#89308Verze : 0