Main Menu
User Menu

Ředitelství telekomunikací a elektronického boje [2013-RRRR]

HQ of Telecommunications and Electronic Warfare

Jefatura de Telecomunicaciones y Guerra Electrónica (JTEW)

     
Název:
Name:
Ředitelství telekomunikací a elektronického boje
Originální název:
Original Name:
Jefatura de Telecomunicaciones y Guerra Electrónica (JTEW)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.02.2013
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
19.02.2013-DD.MM.RRRR Společné velení kyberprostoru
Dislokace:
Deployed:
19.02.2013-DD.MM.RRRR Pozuelo de Alarcón, Base de Retamares /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://emad.defensa.gob.es/unidades/mcce/

URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-telekomunikaci-a-elektronickeho-boje-2013-RRRR-t236560#653785Verze : 1
MOD