Main Menu
User Menu

Ředitelství lidských zdrojů [1984- ]

HR Directoriate

Jefatura de Recursos Humanos (JRRHH)

     
Název:
Name:
Ředitelství lidských zdrojů
Originální název:
Original Name:
Jefatura de Recursos Humanos (JRRHH)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.01.1984
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
25.01.1984-DD.MM.RRRR Velitelství štábu obrany
Dislokace:
Deployed:
25.01.1984-DD.MM.RRRR Madrid, EMAD
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-lidskych-zdroju-1984-t235894#652203Verze : 0
MOD