Main Menu
User Menu

Ředitelství informačních systémů a telekomunikací ozbrojených sil [2015- ]

Directoriate of Information Systems and Telecommunications of the Armed Forces

Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas (JCISFAS)

     
Název:
Name:
Ředitelství informačních systémů a telekomunikací ozbrojených sil
Originální název:
Original Name:
Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas (JCISFAS)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.01.2015
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Velitelství podpory společných operací
Dislokace:
Deployed:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Madrid, EMAD
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Sekce podpory informačních systémů a telekomunikací štábu obrany
21.01.2015-DD.MM.RRRR Sekce správy frekvencií
21.01.2015-DD.MM.RRRR Sekce správy taktických datových spojů
21.01.2015-DD.MM.RRRR Sekce systémů elektronického boje
21.01.2015-DD.MM.RRRR Sekce systémů pozorování země
21.01.2015-DD.MM.RRRR Sekce řízení systému velení a kontroly
21.01.2015-DD.MM.RRRR Sekretariát JCISFAS

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
emad.defensa.gob.es
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-informacnich-systemu-a-telekomunikaci-ozbrojenych-sil-2015-t235936#652280Verze : 1
MOD