Main Menu
User Menu
Redan


Trojúhelníkovitý prvek polního opevnění. V pevnostních fortifikacích se nevyskytuje příliš často, zato byl hojně používán při obléhání jako součást kontrvalační linie.
Redan - Dva redany spojené valem.

Dva redany spojené valem.
URL : https://www.valka.cz/Redan-t25426#93013Verze : 0
Redan byl prvek především polního opevnění, jehož půdorys vycházel z rovnoramenného trojúhelníka, u něhož byly obě odvěsny opatřeny valy a neopevněná přepona mířila do týlu. V návrzích některých teoretiků pevnostního stavitelství byl redan používán i jako součást budoucích stálých opevnění.
URL : https://www.valka.cz/Redan-t25426#101442Verze : 0