Ratiboř

Racibórz
     
Název:
Name:
Ratiboř -
Originální název:
Original Name:
Racibórz
Další názvy:
Other Names:
Ratibor
Ratiboř
Racibůrz (slezsky)
Ratibor (lat.)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
- -
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°05'31.00"N 18°13'11.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Centrum
Nowe Zagrody
Ocice
Stara Wieś
Miedonia
Ostróg
Markowice
Płonia
Brzezie
Sudół
Studzienna
Obora (Racibórz)
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1108
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Kościół św. Jakuba
Kaplica Gaszynów
Kościół św. Ducha
Baszta więzienna
Kościół św. Jana Chrzciciela na Ostrogu
Kościół św. Mikołaja na Starej Wsi
Kościół Matki Bożej
Náměstí
Kolumna Matki Boskiej, tzv. Kolumna Maryjna
Zamek książąt raciborskich
Kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego
Městské opevnění
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Statua Zgody
Budova soudu
Skupina budov vězení
Zakład Poprawczy
Budova Pošty
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
pl.wikipedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
pl.wikipedia.org
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Racib%C3%B3rz
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ratibor-t185401#541179 Verze : 0
Kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie (Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny)


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ratibor-t185401#541180 Verze : 0
Vězeňská věž (Baszta więzienna)


Byla vybudována nejspíš někdy kolem roku 1574, nedlouho po požáru města. V 17. století v ní měli být drženi mistři - řezníci, kteří byli podezřelí, že navyšovali ceny. V letech 1896 až 1900 byla přestavěna, rekonstruována v letech 1958 a 1994. Roku 2007 se dostala na pamětní minci o hodnotě 2 zlotych.


Jedná se o renesanční stavbu, která měla nejspíš původně tři stěny s tím, že směrem do města byla věž otevřená. Nicméně později dostala i čtvrtou stěnu. Je vybudována na čtvercovém půdorysu. Ve 3/4 její výšky se nacházejí silně profilované římsy. V tomto patře pak jsou klíčové střílny, v rozích na vrcholu věže se pak nacházejí 4 věžičky. Kolem věže se částečně dochovaly hradby.


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ratibor-t185401#541183 Verze : 2
Městské opevnění


Opevnění města Ratiboře se dochovalo jen málo, jedná se jen o tzv. vězeňskou věž s úsekem hradby kolem ní a několik dalších fragmentů hradby při ulicích Basztowej, Batorego, Drzymały, Leczniczej a Drewnianej.


Prvotní opevnění vzniklo již ve 13. století, ale mělo spíš charakter provizorní, jednalo se o příkop doplněný o dřevěné nebo dřevohliněné prvky opevnění, nelze vyloučit ani hliněný val. Opevnění doplňovalo nejspíš i několik dřevěných věží a bran. Poté co roku 1255 Moravané město vypálili jej kníže Vladislav Opolský rozšířil směrem na jih a dal vybudovat nejspíš i nové opevnění, které bylo dřevěno-hliněné. Nicméně první písemnou zmínku o městském opevnění máme až z roku 1299, kdy kníže Přemyslav Ratibořský nařídil starostovi, aby město opevnil a zařídil finanční krytí prací. Tyto práce pak probíhaly od 14. století. Byly rozšířeny stěny hradby (konstrukce dřevo-hlinitá ?) a příkop byl řešen tak, že byl zaplněný, nebo se jej dalo zaplnit v případě potřeby vodou.


K jistým změnám došlo minimálně v 16. století, bezesporu došlo ke stavebním úpravám nebo i zásadním přestavbám a novostavbám po požáru města. Někdy kolem roku 1574 byla postavena nová tzv. Vězeňská věž (bašta).


Nicméně zásadní budovatelské úsilí přinesl až rok 1666 (nebo 1566?), kdy hrozil vpád tatarských vojsk. Hradby byly zesíleny 9 věžemi.


V 18. a 19. století se přistoupil k postupnému likvidaci opevnění. Větší část příkopů byla zasypána po třetí válce o Slezsko po roce 1763. Roku 1818 byly zbořena Wielka brána (Velká), roku 1828 byla rozebrána brána Odrzańską, její statika byla špatná a hrozilo její celkové zřícení.


Městské hradby byly vysoké - zevnitř do 6 až 7 stop (1,9 až 2,2 m) - z vnějšku 12 až 15 stop (3,8 až 4,7 m), místy někdy byla vysoká až 9 m. Jejich tloušťka byla asi 4 až 5 stop. Odhaduje se, že celková délka hradby byla asi 1,8 km a pokrývala plochu dvaceti hektarů. Konstrukce byla zděná, cihlová, pojena maltou.


Zdroj:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ratibor-t185401#541184 Verze : 3
Radnice


Původní radnice byla vystavěna někde na středu náměstí, poprve je zmíně roku 1361. Později byla přesunuta (byla vystavena nová budova, která jako radnice pak sloužila). Nicméně uvažuje se, že to mohlo být až roku 1722, kdy vyhořela. Avšak tato stavba taky neměla věčného trvání. Nakonec byla vybudována nová klasicistní radnice dle projektu Gottlieba Tschecheo.


Zdroj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_w_Raciborzu
URL : https://www.valka.cz/Ratibor-t185401#541185 Verze : 1
Pomník Josefa Freiherr von Eichendorff
URL : https://www.valka.cz/Ratibor-t185401#541190 Verze : 0
Pomník arcibiskupa Jozefa Felikse Gawliny
URL : https://www.valka.cz/Ratibor-t185401#541191 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více