Ranza, Ferruccio

     
Příjmení:
Surname:
Ranza Ranza
Jméno:
Given Name:
Ferruccio Ferruccio
Jméno v originále:
Original Name:
Ferruccio Ranza
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál leteckého oddílu air squad general
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.09.1892 Fiorenzuola d'Arda /
09.09.1892 Fiorenzuola d'Arda /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.04.1973 Boloňa /
25.04.1973 Bologna /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel velitelství letectva v Italské východní Africe
- velitel kombinované letecké brigády italského Somálska
- velitel letectva v Albánii
- commander of Air Force Command of Italian East Africa
- commander of Mixed Air Brigade of the Italian Somali
- commander of Air Force of Albania
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- italské letecké eso 1. sv. v. se 17 potvrzenými a 8 nepotvrzenými sestřely
- převzal velení 91a Squadriglia po Fulco Ruffo di Calabria, který trpěl bojovým stresem (posttraumatická stresová porucha)
- jeho osobním znakem byla sova
- italian flying ace of WW1 with 17 confirmed claims and 8 unconfirmed
- took lead of 91a Squadriglia after Fulco Ruffo di Calabria, who suffered combat fatigue (post-traumatical stress disorder)
- his personal emblem was owl
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferruccio_Ranza
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferruccio_Ranza
https://www.theaerodrome.com/aces/italy/ranza.php
URL : https://www.valka.cz/Ranza-Ferruccio-t239610#662424 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Ranza Ranza
Jméno:
Given Name:
Ferruccio Ferruccio
Jméno v originále:
Original Name:
Ferruccio Ranza
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1914 poručík
08.11.1914 nadporučík
04.11.1918 kapitán
DD.03.1935 brigádní generál
DD.MM.RRRR generál leteckého oddílu
DD.MM.1914 sottotenente
08.11.1914 tenente
04.11.1918 Capitano
DD.03.1935 brigadier general
DD.MM.RRRR air squad general
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR 1. ženijní pluk
14.10.1915-DD.MM.RRRR 4a Squadriglia (pilot)
DD.MM.RRRR-22.06.1916 3a Squadriglia (pilot)
22.06.1916-DD.06.1917 77a Squadriglia (pilot)
01.05.1917-DD.MM.1918 91a Squadriglia (velitel)
DD.02.1924-15.04.1927 13º Gruppo caccia (velitel)
15.04.1927-DD.MM.RRRR 2º Stormo Caccia (velitel)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1928 Italské letecké jednotky v Tripolitanii (velitel)
DD.MM.1928-DD.MM.RRRR 1. zóna leteckého prostoru (náčelník štábu)
DD.01.1935-DD.09.1935 velitelství letectva Italské východní Afriky (velitel)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. letecká brigáda (velitel)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Smíšená letecká brigáda italského Somálska (velitel)
DD.05.1939-DD.MM.1940 letectvo v Albánii (velitel)
08.09.1943-29.01.1945 4ª Squadra aerea (velitel)
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR 1st Engineer Regiment
14.10.1915-DD.MM.RRRR 4a Squadriglia (pilot)
DD.MM.RRRR-22.06.1916 3a Squadriglia (pilot)
22.06.1916-DD.06.1917 77a Squadriglia (pilot)
01.05.1917-DD.MM.1918 91a Squadriglia (commander)
DD.02.1924-15.04.1927 13º Gruppo caccia (commander)
15.04.1927-DD.MM.RRRR 2º Stormo Caccia (commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1928 Italian air assets in Tripolitania (commander)
DD.MM.1928-DD.MM.RRRR 1st Zone Air Place (chief of staff)
DD.01.1935-DD.09.1935 Italian East African Air Force Command (commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III Aviation Brigade (commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mixed Aviation Brigade of the Somalia Aviation Italian (commander)
DD.05.1939-DD.MM.1940 Air Force of Albania (commander)
08.09.1943-29.01.1945 4ª Squadra aerea (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferruccio_Ranza
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferruccio_Ranza
https://www.theaerodrome.com/aces/italy/ranza.php
URL : https://www.valka.cz/Ranza-Ferruccio-t239610#662488 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více